S'ha de sol·licitar llicència ambiental per a les activitats incloses en l'Annex II de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

La tramitació d'aquestes autoritzacions es recull en el Títol III de la Llei 20/2009 esmentada (també la documentació necessària).

Podeu consultar la normativa sanitària al Departament de Salut d'aquest ajuntament.

Podeu descarregar la documentació relacionada a la seu electrònica de l'Ajuntament de Cambrils:

  • model d'instància que heu de fer servir
  • certificat tècnic d'adequació
  • declaració responsabilitat civil del tècnic en cas de projecte no visat

 

Cal que consulteu els annexos de la Llei 3/2010, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis i sol·licitar l'informe previ en el cas d'activitats incloses en aquells annexos. Podeu veure més informació sobre el tràmit aquí.