En aquest apartat trobareu informació relacionada amb la declaració responsable en matèria de salut alimentària.