Ordenances no fiscals relacionades amb el Departament d'Activitats

A continuació teniu diverses ordenances municipals relacionades amb el Departament d'Activitats.

El dia 11-08-10 va entrar en vigor la nova Ordenança municipal reguladora del règim d'intervenció administrativa de les activitats i instal·lacions -OMIAI- (el mateix dia que la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats).

  • Ordenança municipal sobre el soroll i les vibracions (pendent d'adaptació al Decret 176/2009)
  • Ordenança municipal reguladora de l'ocupació comercial de la via pública de Cambrils
  • Ordenança municipal sobre instal·lacions i activitats susceptibles d'emetre fums, gasos, vapors, pols, sorolls i vibracions
  • Ordenança municipal reguladora del règim d'intervenció administrativa de les activitats i instal·lacions (OMIAI)

Podeu consultar aquestes ordenances a la seu electrònica de l'ajuntament de Cambrils.