Slider

Presentació

El departament de Polítiques d'Igualtat és el servei que té la missió d' impulsar les polítiques d'igualtat de gènere de forma integral a la ciutat de Cambrils.

La Igualtat d'oportunitats entre dones i homes és ja una realitat en el pla jurídic; en la realitat quotidiana s'han fet avanços molt importants però encara queden nombroses estructures, actituds i comportaments que fan que les dones segueixin patint discriminacions importants en els àmbits personal, familiar, associatius, professional i participatiu en la vida ciutadana.

Construir una nova organització social, en que dones i homes estiguin en igualtat d'oportunitats, requereix de l'actuació dels poders públics; una actuació que ha de permetre superar els obstacles que encara existeixen i aconseguir una societat amb igualtat real d'oportunitats entre dones i homes en tots els àmbits.

A QUI VA DIRIGIT?

A tota la ciutadania de Cambrils i especialment, a les dones.

CONTACTE I HORARI

Àrea de Polítiques d'Igualtat
Ajuntament de Cambrils

Pl. de l'Ajuntament, 4 (2a Planta)
977 79 45 52

De dilluns a divendres, de 8:30 a 14h

igualtat@cambrils.cat

Notícies

Totes les notícies

Agenda

Tota l'agenda