Presentació

A continuació trobarà informació sobre els Fons Next Generation que l'Ajuntament de Cambrils executa

Què són els fons Next Generation

El juliol de 2020, el Consell Europeu va acordar un instrument excepcional de recuperació temporal conegut com "Next Generation EU" (Següent Generació UE) dotat amb 750.000 millons d'euros pel conjunt dels estats membres.

En podeu trobar més informació a les Preguntes Més Freqüents sobre l'instrument Next Generation EU de la Generalitat de Catalunya.

Què és el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

El pla estatal de recuperació, transformació i resiliència (PRTR), que el Consell Europeu va aprovar el 13 de juliol del 2021, és el pla que el Govern espanyol va elaborar per tal d'accedir al Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR).

El Pla estableix un programa detallat de reformes i inversions, amb fites, objectius i indicadors per fer-ne el seguiment i control. Si es produís una desviació significativa d'aquestes fites i objectius, el Consell Europeu podria bloquejar-ne els pagaments semestrals previstos.

En podeu trobar més informació a les Preguntes Més Freqüents sobre el pla estatal de recuperació, transformació i resiliència (PRTR) de la Generalitat de Catalunya.

Canals per comunicar conflictes d'interès, frau o irregularitats

Si en els projectes finançats pels Fons Europeus creu que es produeixen conflictes d'interès, frau o irregularitats pot comunicar-ho mitjançant la bústia ètica de l'Ajuntament. També disposa d'altres mitjans (Oficina Antifrau de Catalunya o el Servei de Coordinació contra el frau) per comunicar possibles irregularitats. En trobarà més informació en el Pla de Mesures Antifrau (PMA) municipal.

Projectes en els que treballa l'Ajuntament de Cambrils:

Nom del projecte Import total Import subvencionat Estat
Infraestructures tecnològiques per a la mobilitat 239.130,94 € 239.130,94 €  En execució
Pla de transformació integral del comerç i impuls d'un nou eix comercial a Cambrils 644.097,59 €  515.278,07 €  En execució
Pla de Sostenibilitat Turística a Destí 2023: Cambrils Vila Marinera Sostenible 2.000.000,00 €  2.000.000€  En execució

Adquisició de llibres en paper (Catalunya), convocatòria subvencions OSIC

2.200,00 € 2.200,00 €  Executat
Pla Educatiu d'Entorn de Cambrils. Curs 23-24 30.000,00 €  30.000,00 €  En tràmit
Subprojecte anellat - Tecnologies de suport i cura i F50.5 - Banc de productes de Suport 11.237,80 € 11.237,80 € En tràmit

Total

2.926.666,33 € 2.797.846,81 €

Logotip de la UE amb el text "Finançat pels Fons Next Generation", logotip del "Govern d'Espanya" i logotip del PRTR

Next Generation Catalunya

Notícies

Totes les notícies