Consulta prèvia de classificació d'activitat

És el procediment a través del qual les persones, empreses o professionals que tinguin dubtes sobre la classificació d'una activitat, i sobre la tramitació administrativa municipal que li és d'aplicació, poden demanar a l'Ajuntament l'emissió d'un informe previ on es resolguin aquests dubtes.

Caldrà descriure l'activitat, indicar el seu emplaçament i aportar les dades que siguin més significatives en una memòria descriptiva, un avantprojecte o un estudi previ.

COM ES POT DEMANAR

Telemàticament des de la seu electrònica de l'Ajuntament de Cambrils. Per realitzar el tràmit online és necessari que us identifiqueu mitjançant un certificat digital Mòbil.

Podeu fer la sol·licitud amb el formulari que trobareu aquí.

QUI LA POT DEMANAR

Qualsevol persona, directament o bé un representant autoritzat o autoritzada.

ÀREA QUE TRAMITA

Departament d'activitats

QUAN ES POT DEMANAR

Durant tot l'any.

TAXA 

Gratuït