Assegurança de responsabilitat civil (establiments públics)

Assegurança de responsabilitat civil (establiments públics)

Els establiments públics i les activitats recreatives (bar, restaurant, restaurant-bar, bar musical, discoteca, etc.) estan obligats a disposar d'una polissa d'assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura mínima segons aforament del local.

L'actual regulació és el Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives (art. 80).

Els establiments obligats a disposar de la polissa d'assegurança de responsabilitat civil són els que consten en l'Annex I del Decret 112/2010.