Com pagar els tributs, taxes i multes a l'ajuntament

Les multes derivades d'una denúncia d'ordenança ciutadana es poden pagar:

En el moment de la denúncia:

 • Mitjançant targeta bancària.

Posteriorment:

 • Mitjançant transferència bancària al compte corrent que figura al dors del butlletí de denúncia.
  • A la transferència, cal que consti el número de butlletí i la persona denunciada.
  • L'import de la transferència ha de ser l'indicat en la denúncia aplicant els descomptes per pagament anticipat que figurin al dors del butlletí de denúncia.
  • Si no s'especifica correctament la persona i butlletí de denúncia en la transferència, és possible que aquesta no es doni per pagada.

 • Presencial a l'ajuntament de Cambrils:
  • A la comissaria de la Policia Local, aportant el butlletí de denúncia i mitjançant targeta. En horari: de 8 a 14 hores.
  • A la recaptació municipal, aportant el butlletí de denúncia, mitjançant targeta i amb cita prèvia.

Com consultar i pagar rebuts d'impostos i taxes de l'ajuntament de Cambrils

Per efectuar el pagament dels diferents tributs municipals, disposeu de les següents opcions:

Domiciliació bancària

Per Internet:

A través de Correos:

 • Mitjançant gir postal:
  • Presentant el document de pagament amb codi de barres.
  • En recollir la notificació a les oficines o al seu domicili.
  • Preu del servei: 1,95 € per operació.
  • Pagament amb targeta o efectiu.

En persona:

 • A les dependències de Recaptació de l'Ajuntament de Cambrils.
 • A les entitats col·laboradores amb el tríptic de pagament.

Entitats col·laboradores:

 • BBVA.
 • Caixabank (en persona només caixer automàtics).
 • Cajamar
 • Ibercaja
 • Sabadell
 • Santander. 

Obtenció de les dades tributàries, de liquidació, pagament o notificació:

Pels rebuts que no estiguin domiciliats:

Pels rebuts domiciliats:

 • Un cop pagat el rebut domiciliat, en les dades del resguard del banc, trobareu un codi format per l'any, un número de 10 xifres (que comença per cinc zeros) i un codi de 2 xifres.
 • Amb aquestes dades podeu consultar-lo a la carpeta ciutadana de l'Ajuntament de CambrilsEn concret a l'apartat "Serveis electrònics > Visor de Rebuts domiciliats" del menú lateral esquerra.
 • Podeu veure un exemple de resguard de rebut domiciliat pagat.

Calendari fiscal

Anul·lar denuncies a la zona blava.

Disposa de diversos mitjans per anul·lar una denuncia:

Per Internet:

En persona:

 • Al mateix parquímetre.
 • A la Policia Local de Cambrils de 8 a 14 hores.
 • A a les oficines d'APARCAM (Av. del Sol, 67) els dies laborables de dilluns a divendres de 8 a 15h.

Més informació a la web d'APARCAM.