Slider

Presentació

La salut pública es defineix com el conjunt organitzat d’actuacions dels poders públics i de la societat mitjançant la mobilització de recursos humans i materials per a protegir i promoure la salut de les persones, prevenir la malaltia i tenir cura de la vigilància de la salut pública.

La salut pública també s’ha d’entendre com la salut de la població, i depèn, en gran part, de factors estructurals i ambientals, com ara l’educació o la seguretat, però també de factors lligats als estils de vida, com el consum de tabac, l’activitat física o l’alimentació.

 


Servei Municipal de Salut Pública

És un servei que pretén fomentar, protegir i promoure la salut de les persones, tant a nivell individual com col·lectiu, desenvolupant serveis, programes i accions que s’adrecen a promocionar hàbits i estils de vida saludable i prevenir riscos que afecten a la salut de la població.

Per portar a terme els seus objectius, aquest servei compta amb el servei de protecció de la salut i el servei de promoció de la salut.

Servei de Protecció de la Salut

S’entén com el conjunt d’actuacions, prestacions i serveis de les administracions sanitàries destinades a garantir la innocuïtat i salubritat dels productes alimentaris i a preservar la salut de la població davant els agents físics, químics i biològics, presents en el medi: restauració, comerç minorista, venda de menjar preparat, mercats municipals, legionel·la, qualitat de les aigües, etc.

Servei de Promoció de la Salut

És un servei municipal, que té com a finalitat promoure i prevenir la salut de la població a través de programes, projectes i campanyes d’informació, sensibilització i assessorament en salut comunitària.


CONTACTE I HORARI

Servei municipal de Salut Pública

Ajuntament de Cambrils

Pl. de l'Ajuntament, 4  (2a planta)

Tel: 977 79 45 56

De dilluns a divendres, de 8:30 a 14h

salut@cambrils.cat

XXSS:

IG: @cambrils.salutidretssocials

FB: cambrils.salut.igualtat.inclusio

Notícies

Totes les notícies