Horaris establiments públics i activitats recreatives i comerços en general

Dies d'obertura dels comerços a Cambrils (en tant que zona turística)

Els horaris comercials són competència de la Generalitat de Catalunya.
L'actual regulació es troba a la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires.

Cambrils té la consideració de zona turística (municipi turístic) durant tot l'any, en virtut de Resolució del Director General de Comerç de data 30-04-99, i, en conseqüència, els establiments comercials de Cambrils poden obrir tots els diumenges i festius de l'any, amb les següents excepcions i consideracions:

- Han de romandre tancats els dies 01/01 (any nou) , 25/12 (Nadal).
- Els dies 24/12 i 31/12 han de tancar com a molt tard a les 20:00 hores.

La disposició transitòria primera de la Llei 18/2017 estableix que les excepcions en materia d'horaris comercials derivades de la qualificació de municipi turístic als efectes dels horaris comercials que són vigents en el moment d'entrada en vigor de la llei s'extingeixen en el termini fixat per la resolución per la qual s'aprova l'excepció o, si no s'hi especifica cap termini, al cap de quatre anys de l'entrada en vigor d'aquesta llei.

Regulació dels horaris dels establiments destinats a espectacles públics i activitats recreatives (bar, restaurant, bar musical, discoteca, etc.)

Els horaris dels establiments destinats a espectacles públics i activitats recreatives (bar, restaurant, bar musical, discoteca, etc.) és competència de la Generalitat de Catalunya.

L'actual regulació es troba en l'Ordre INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen els horaris dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics i de les activitats recreatives, sotmesos a la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i de les activitats recreatives, i al seu Reglament.