Piscines

Normativa:

Decret 95/2000, de 22 de febrer, pel qual s'estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d'ús públic.

RD 742/2013, 27 de setembre.

El Decret 95/2000 estableix que les condicions que exigeix ho són únicament per a les piscines d'ús públic, entenent per això: "totes les piscines de titularitat pública, i les de titularitat privada la utilització de les quals està condicionada al pagament d'una quantitat en concepte d'entrada o de quota d'accés, directa o indirecta, així com totes aquelles que no són d'ús particular". Així mateix, el Decret 95/2000 defineix: "piscines d'ús particular: piscines unifamiliars o de comunitats de veïns d'ús privatiu per als seus titulars".


El RD 742/2013, de 27 de setembre, pel qual s'estableixen els criteris tècnic-sanitaris de les piscines, ha introduït una nova definició de les piscines d'ús públic, i diu que podran ser de:

a.- Tipus 1: piscines públiques, d'oci, parcs aquàtics o spas.

b..- Tipus 2: hotels, allotjaments turístics, càmpings o terapèutiques

Tràmit municipal:

Les piscines d'ús públic estan subjectes a la presentació de Comunicació prèvia d'activitat i están classificats en l'Annex de la Llei 18/2020 en els epígrafs 931 "Activitats Esportives" i en el  9329 "Altres activitats recreatives i d'entrenament".

Les piscines d'ús particular no tenen aquesta obligació.