Disposicions específiques de les activitats de degustació

Art. 70 de l'OMIAI (modificat per l'art. 11 de la Llei 8/2017 de comerç, serveis i fires)

Del concepte i requisits de les activitats de degustació

L’activitat de degustació serà aquella que consisteixi en el consum en el propi establiment, de productes que es comercialitzen en un comerç essencialment alimentari, acompanyat o no de begudes (no de alta graduació), i que reuneixi els següents requisits:

  1. La superfície destinada a degustació no podrà ser superior al 30 % de la superfície de venda de l’establiment, i com a màxim de 24 m². Si es fa ocupació per degustació a terrassa exterior, la superfície ocupada a l’exterior s’ha d’incloure en el 30 % o els 24 m².
  2. Es diferenciarà la zona de degustació amb un element fix.
  3. Els establiments no podran disposar d’aparells destinats a la cocció, fregits, etc. dels aliment comercialitzats, llevat de les activitats classificades en l’epígraf 561 de la LFAE (elaboració de productes per a l’alimentació humana, inclou: pollastres a l’ast, fregits, elaboració de pastissos, elaboració i venda de menjars cuinats o precuinats, etc.)

 

Altres requisits per activitats de degustació

1. Les instal·lacions compliran la normativa de salut alimentària sectorial.

2. La zona d’elaboració serà exclusiva i disposarà com a mínim de:

- Rentamans d’accionament no manual amb aigua calenta (ACS)

- Dispensador de tovalloletes d’un sol ús.

- Rentavaixelles

- Altres a determinar

3. S’haurà de disposar d’un bany per als clients que complirà amb les condicions següents:

- Accés directe des de la zona d’ús públic.

- Vestíbul previ

- Cambra higiènica usable de les característiques que estableix el document TAAC DT-3.

Actual règim d’intervenció

- Comerç amb degustació: epígraf 471 LFAE (comerç detall establiments no especialitzats: supermercats amb productes alimentaria) i 472 LFAE (comerç detall aliments, begudes i tabac)

- Elaboració de menjars preparats + comerç amb degustació: epígrafs 561 + 472 LFAE (restaurants i establiments de menjars)