Instruccions per la presentació de factures (electròniques) a l'ajuntament de Cambrils i els seus organismes autònoms (Patronat de Turisme de Cambrils, Museu d'Història de Cambrils, Patronat de l'Escola Municipal de Música de Cambrils)

Alta dades bancàries a l'ajuntament

Per poder facturar, cal que doni d'alta les seves dades bancàries a l'ajuntament. Sense aquest tràmit, les factures es podrien rebutjar o s'endarrerirà el seu tràmit. Només ha de fer aquest pas un únic cop o quan necessiti actualitzar-les.

Lliurament de factures

Les factures s'han de lliurar a la bústia de:

Per fer-ho, caldrà que introdueixi els codis DIR3 de l'organisme al que estigui facturant:

Ajuntament de Cambrils Patronat de Turisme Patronat Escola Música Museu Història
Òrgan Gestor

Ajuntament de Cambrils

L01430385

Patronat Mpal Turisme

LA0002461

Patronat Escola Música

LA0002464

Museu d'Història

LA0002456

Oficina Comptable

Intervenció

L01430385

Intervenció

L01430385

Intervenció

L01430385

Intervenció

L01430385

Unitat Tramitadora

Intervenció

L01430385

Patronat Mpal Turisme

LA0002461

Patronat Escola Música

LA0002464

Museu d'Història

LA0002456

Més informació

Disposa de diverses adreces de contacte si té dubtes qüestions sobre la facturació:

Ajuntament de Cambrils Patronat de Turisme Patronat Escola Música Museu Història
Adreça de contacte

factura.aj@cambrils.cat

factura.tur@cambrils.cat

factura.mus@cambrils.cat

Factura.mhc@cambrils.cat

També disposa materials de formació i ajuda a la web del Consorci AOC i a FACE.