L'any 2008, l'àrea de Cultura de l'Ajuntament de Cambrils va organitzar un cicle d'activitats amb el títol "Accions de pau en temps de guerra".

 Dins de la línia de treball sobre la guerra civil encetada l'any 2006, l'atenció es va centrar en persones que, en el context de la guerra, van treballar d'una manera activa en favor de la pau i de la vida. Concretament, els dos eixos temàtics del cicle seran el posicionament del cardenal Vidal i Barraquer i l'activitat assistencial realitzada per l'Hospital de Sang de Cambrils. No es tracta únicament d'ajudar a conèixer els esdeveniments del passat, les persones que hi van intervenir i les causes que els van provocar: també es pretén aportar elements per a la reflexió sobre la nostra societat actual.

 

Com a institucions que es dediquen a investigar i divulgar el patrimoni cultural, el Museu d'Història de Cambrils i l'Arxiu Municipal de Cambrils prenen com a pròpia la tasca d'evidenciar que l'entorn en què vivim -i, en aquest cas, el context actual de pau i democràcia- no són producte de la casualitat sinó que són fruit del treball de les persones que ens han precedit.

 

 Les diferents activitats van permetre donar a conèixer les recerques que realitzen especialistes en la matèria i mostrar els fruits de la recerca realitzada pel Museu d'Història de Cambrils i l'Arxiu Municipal de Cambrils en aquest camp.

  

     1.jpg     2.jpg

      3.jpg     4.jpg

  

Per a més informació, podeu adreçar-vos a l'Arxiu Municipal de Cambrils per telèfon (977 361662) o mitjançant el correu electrònic (arxiu@cambrils.cat).