L'Arxiu Municipal de Cambrils té cura dels documents que genera l'Ajuntament de Cambrils amb un triple objectiu: donar suport a l'acció administrativa de l'Ajuntament, garantir els drets dels ciutadans i salvaguardar el patrimoni cultural cambrilenc. Per això, els documents són accessibles a tothom, dins dels límits que la legislació determina per respectar la privacitat de les persones i la seguretat pública. Els ciutadans poden accedir lliurement a les instal·lacions de l'AMCAM, on se'ls informa de les possibilitats de consulta concreta de cada document. Us convidem a veure quins són els diferents fons documentals que conserva l'AMCAM i quina documentació contenen.

Quins fons documentals custodia l'Arxiu Municipal de Cambrils?

 

Actualment, l'Arxiu Municipal de Cambrils custodia vint fons documentals, constituïts per documents de diversos formats -manuscrits, mecanoscrits, impresos, fotografies en positiu i en negatiu, plànols...- i en diversos suports: paper, pergamí, plàstic, cintes magnetofòniques, CD... En total, ocupen més de 2.300 metres.

 

Fons de l’administració local

 

Fons senyorials

 

Fons personals i familiars

 • Fons de Josep Salceda Castells (1953/1997). 1,80 ml aproximadament.
 • Fons Ortoneda Vernet. Aproximadament 10.000 negatius.
 • Fons Parreu.
 • Fons Arxiu Família Vidal-Barraquer (en procés d'identificació i descripció).
 • Fons de Ramon Ortiga Vidal (en procés d'identificació i descripció).
 • Fons Anguera.

 

Fons comercials i d'empreses

 • Ràdio - TV Cambrils
 • Confraria de pescadors de Cambrils
 • Foto Oleastrum

 

Fons d’associacions

 

Fons d'institucions

 • Organisme Autònom Museu d'Història de Cambrils
 • Defensor de la ciutadania

Quina documentació genera l'Ajuntament de Cambrils?

Aquest fons recull la documentació que al llarg de la història han generat els òrgans de govern del municipi: el Consell de la Vila (fins al segle XVIII) i l'Ajuntament (des del Decret de Nova Planta fins a l'actualitat).

Consta d'uns 1.941 metres lineals de documentació, en diversos suports i formats: majoritàriament expedients en paper però també negatius fotogràfics, plànols, documentació electrònica en CDs i fins i tot 3 documents sobre pergamí.

El document més antic que es conserva és el Llibre de les ordinacions tocants als senyors jurats de la vila de Cambrils, que recull les ordenances i reglaments municipals que van ser aprovats pel consell de la Universitat (la màxima autoritat municipal de l'època, precedent de l'actual Ajuntament) des de 1525 fins a 1682.

La documentació s'organitza segons un quadre de classificació que contempla les diferents funcions que al llarg dels segles ha exercit el govern municipal. Dins del quadre, la documentació s'agrupa a diferents nivells, que corresponen a competències, funcions i tràmits desenvolupats per l'Ajuntament de Cambrils en algun moment de la seva història. Això significa que algunes sèries estan tancades perquè ja no s'hi genera documentació, mentre que sovint cal afegir-hi sèries noves per classificar nous tràmits que es creen.

Podeu descarregar-vos aquest quadre al document adjunt.

La documentació que va generar la castlania de Cambrils entre 1594 i 1782

Es tracta d'un fons senyorial, que recull documentació de la castlania, institució creada el 1152 i reformada el 1365. Exercia la plena jurisdicció, alta i baixa, i gaudia de prerrogatives en el cobrament de rendes i imposicions.

El fons de la castlania de Cambrils ocupa 0,1 metres lineals de documentació entre 1594 i 1782.

 

Per conèixer millor què va ser aquesta institució senyorial, podeu consultar el llibre de Carles Maristany Senyoria i població al Camp de Tarragona: la vila de Cambrils (segles XII-XVII). Cambrils: Ajuntament de Cambrils, 1986. Col·lecció Edicions de l’Ajuntament de Cambrils, 2

Josep Salceda i Castells (1923-2011) va estudiar al col·legi La Salle de Cambrils. Durant la seva joventut es va dedicar a la pagesia i al comerç, però la seva afició cap al periodisme i la historiografia local el va portar a ser corresponsal de diversos mitjans escrits i radiofònics: corresponsal de Proa (Tarragona), Diario Español, el Correo Catalán, Ràdio Reus-SER, Ràdio i Ràdio Cambrils. També va ser fundador de la Revista Cambrils, de la qual va ser director durant la primera època i posteriorment entre 1987 i 1989. Posteriorment, va ser president de l'Associació cultural Revista Cambrils del 1990 al 2004 i a partir d'aquest any president honorífic.

Va ser president de la Creu Roja de Cambrils, de la Fira de Cambrils i de l'Associació Antics Alumnes de La Salle; cantaire i membre de la Coral Verge del Camí, membre de la Congregació de la Puríssima Sang, del Centre d'Estudis Cambrilencs i de l'Aula Universitària de la Gent gran. En l'àmbit esportiu també va ser el soci número 1 del FC Cambrils i president del Club Atletisme Cambrils. Va participar en la vida política local com a regidor i tinent d'alcalde als anys 70 i va tenir un paper molt actiu en el retorn de les despulles del cardenal Vidal i Barraquer l'any 1978.

Va rebre diversos premis i distincions:

 • Cronista oficial de la vila
 • Accèssit al Premi d'Assaig Cardenal Vidal i Barraquer d'Òmnium cultural
 • Accèssit al 2n Premi d'Assaig Vila de Cambrils, amb l'obra: La Mare de Déu del Camí i el seu santuari
 • Accèssit al premi Centenari de la Cambra de Comerç i Indústria de Reus
 • Premi de periodisme de la Diputació de Tarragona
 • Medalla d'honor de la vila de Cambrils "a tota una vida dedicada a Cambrils des de les diferents vessants: la periodística, la literària, la política i també per la seva implicació directa amb el món associatiu".

El ple de l'Ajuntament de Cambrils, del 23 de març de 2018, va acordar, per unanimitat, posar el nom de Josep Salceda i Castells a la Biblioteca Municipal.

El quadre de classificació és:

 1. Estudis i treballs
 2. Activitat periodística
  • Premsa escrita
  • Ràdio
 3. Correspondència
 4. Recull de dades i recopilació de documents
 5. Fotografies

La documentació que va generar el desaparegut terme municipal de Vilagrassa i Mas d'en Bisbe, annexat a Cambrils el 1842

Vilagrassa és un dels antics termes rurals que actualment formen part del terme de Cambrils.

El 1842, la Diputació Provincial de Tarragona va ordenar la incorporació de molts termes rurals -que estaven en gran part despoblats o bé formats per masos i nuclis dispersos- als nuclis veïns més grans. A més, en el cas de Vilagrassa, com en el de Vilafortuny, algunes de les finques pertanyien a grans terratinents sovint absentistes. D'aquesta manera, Vilagrassa i altres antics termes com Vilafortuny i Mas d'en Bisbe, passaven a formar part definitivament del municipi de Cambrils, mentre altres termes de la zona (Barenys, Mas de l'Abat, les Comes d'Ulldemolins i les Franqueses) s'incorporaven al terme de Vila-seca.

La primera notícia que coneixem del terme de Vilagrassa és d'un capbreu de la Cartoixa d'Escaladei de 1496; s'estenia des del terme de Riudoms i Vinyols i els Arcs fins als termes de Mas d'en Bisbe, Mas d'en Bosch, Vila- seca i Mas de l'Abat. D'altra banda, Mas d'en Bisbe era un altre d'aquests termes rurals que van ser annexionats a Cambrils el 1842. Apareix documentat, ja com a terme, des de 1524 i -almenys en part- era senyoria d'Escaladei.

Arran de l'annexió, la documentació dels antics governs municipals de Vilagrassa i Mas d'en Bisbe va ser transferida a l'Ajuntament de Cambrils, que n'havia esdevingut el titular.

Es tracta d'un fons de 0,1 metres lineals de documentació entre 1751 i 1844.

Quadre de classificació

1. Govern i administració general
1.1. Privilegis i títols del municipi
1.3. Alcaldia
1.7. Correspondència

2. Hisenda
2.3. Tresoreria
2.3.1. Caixa
2.3.4. Recaptació
2.4. Fiscalitat
2.4.1. Talles, estims, cadastre

Fons documental generat per l'antic terme municipal de Vilafortuny, que fou annexat a Cambrils el 1842

El 1842, en el marc de la reorganització municipal que va dur a terme l'Estat liberal, els diferents termes que existien entre els de Vila-seca i Cambrils van ser annexionats a aquests dos municipis. Així, els termes de Barenys, Mas de l'Abat, les Comes d'Ulldemolins i les Franqueses van passar a Vila-seca, mentre que Vilafortuny, Vilagrassa i mas d'en Bisbe van ser annexionats al municipi de Cambrils.

L'antic terme de Vilafortuny apareix ja documentat en la carta de poblament de Cambrils, que Ramon Berenguer IV va atorgar el 1152 a Ponç de Regomir. S'estenia des de la riera de Riudoms fins al terme de Vila-seca. No comptava amb un nucli de població centralitzat, sinó que estava format per un seguit de masos, i el seu centre organitzatiu era el castell de Vilafortuny. Sembla que tenia una demografia força feble i afectada per sovintejats atacs corsaris i per epidèmies.

Arran de l'annexió, la documentació de l'antic Ajuntament de Vilafortuny va ser transferida a l'Ajuntament de Cambrils, que n'havia esdevingut el titular.

El fons documental de l'antic terme de Vilafortuny consta de 0,2 metres lineals de documentació entre 1634 i 1842.

 

Quadre de classificació del fons de l'antic terme municipal de Vilafortuny

1.Govern i administració general

1.1. Òrgans col·lectius de govern

1.2. Alcaldia

1.3. Secretaria

1.3.5. Certificacions

1.4. Serveis jurídics

1.4.1. Informes i dictàmens

1.4.2. Expedients de causes

1.6. Correspondència

1.7. Recursos d'informació

1.7.1. Arxiu

2. Hisenda

2.1. Patrimoni

2.1.3. Expropiacions

2.3. Tresoreria

2.3.1. Caixa

2.3.4. Recaptació

2.4. Fiscalitat

2.4.2. Impostos municipals i estatals

3. Proveïments

3.1. Duana

5. Sanitat

5.4. Salubritat pública

8. Serveis militars

8.2. Quintes, allistaments, lleves forçoses

9. Població

9.1. Estadístiques generals de població. Censos

9.2. Padró municipal d'habitants.

Descripció del fons documental Ortoneda Vernet

El fons Ortoneda Vernet és un fons documental patrimonial, format per la documentació generada per la família Ortoneda Vernet.

La part més significativa del fons la constitueixen els documents generats per l'estudi fotogràfic que la família va tenir al Nucli Antic entre les dècades de 1950 i 1970. Aquest estudi va ser creat a la plaça d'Espanya per Josep Ortoneda Budí i la seva muller Francisca Vernet Ventura. Anys més tard també hi van treballar els seus fills Antoni i Montserrat.

Durant un quart de segle, l'estudi va fotografiar tot allò que s'esdevenia en la vida pública de Cambrils -festes, actes oficials, esports, transformacions urbanístiques, arribada del turisme...- i també escenes familiars. Els milers de negatius generats per l'estudi constitueixen tot un testimoni de la vida de Cambrils en aquella època.

A més, el fons conté també la documentació personal i professional generada per Josep Ortoneda Budí, una de les personalitats més destacades a Cambrils a mitjan segle XX ja que fou mestre vocacional, fotògraf d'una gran sensibilitat i, entre 1957 i 1960, alcalde de Cambrils. L'estimació i reconeixement que rebia es van traduir en l'atorgament de la Medalla d'Or de Cambrils l'any 1980.

L'any 2011, Montserrat Ortoneda Vernet va cedir aquesta documentació a l'Ajuntament de Cambrils per tal que l'Arxiu Municipal de Cambrils la conservi, l'organitzi i la divulgui. Es va establir aquest quadre de classificació:

02 Producció fotogràfica

03 Josep Ortoneda Budí

03.01 Documentació personal de Josep Ortoneda Budí

03.02 Documentació professional de Josep Ortoneda Budí, mestre

04 Antonio Lloberas Mallafré

05 Anton Ortoneda Bassedas

Les sèries 3 i 4 han estat instal·lades i inventariades. En aquests moments s'està digitalitzant, identificant i descrivint els milers de negatius que formen la sèrie 2, de la qual podeu veure aquí una petita mostra.

Precisament dins d'aquesta voluntat divulgadora, del 2 al 30 de setembre de 2011 es va poder veure a la Sala Àgora l'exposició Estudi Ortoneda Vernet. Testimoni fotogràfic d'una època, organitzada per l'Arxiu Municipal de Cambrils, que presentava una tria d'una cinquantena d'imatges del fons. I l'any 2012 dins de la Fira de Cambrils es va poder veure l'exposició La Fira des de la mirada dels fotògrafs (1957-1979). Ara podeu visitar en aquesta web la versió virtual d'ambdues exposicions.

Ramon Ortiga Vidal (1932 – 2017) ha estat un reconegut empresari i activista cultural de Cambrils. En va formar part de diverses entitats locals com la Revista Cambrils, de la que va ser cofundador l’any 1953 i durant molts anys hi va col·laborar en l’apartat fotogràfic. També va ser fundador i primer president l’any 1994 de l’Associació de Veïns El Portal. Igualment, va ser membre del  Centre d’Estudis Cambrilencs. D’aquesta darrera entitat, Ortiga va ser un dels fundadors l’any 1978. Va ocupar inicialment el càrrec de vicepresident i posteriorment de president, a partir del febrer de 2014. Aquest càrrec el va ostentar fins al dia de la seva mort.

De professió impressor i comerciant, va ser un dels socis d’una de les primeres impremtes de Cambrils, fet que el va portar a publicar multitud de programes, cartells, calendaris, targetes, llibres, fulletons, revistes, etc. Indirectament, la seva impremta és el testimoni de tota una època, del pas de poble a ciutat de Cambrils. El seu treball també li va permetre recollir gran quantitat d’imatges del municipi que el varen portar a presentar-se al  Premi d’Assaig Vila de Cambrils amb el llibre "Història gràfica de Cambrils", que Ortiga guanyaria i l’Ajuntament de Cambrils li publicaria l'any 1991. La tradició impressora de la família continua avui dia amb Gràfiques Ortiga que ja no es troba però a l’històric local del carrer Rovira, massa petit per les necessitats actuals de la impressió industrial.

L’any 2021 es va formalitzar l’ingrés a l’AMCAM el fons documental generat per Ramon Ortiga Vidal i que es correspon amb la seva activitat professional com a empresari, fotògraf i activista cultural de Cambrils.

Gran apassionat de la fotografia, va destacar per ser el responsable de deixar imatges dels fets que ocorrien en un poble en vertiginosa transformació. En conseqüència la part més significativa de la documentació ingressada la constitueixen els documents fotogràfics,  que superen les 5.000 unitats  datades la gran majoria d’elles a la segona meitat del segle XX. La seva càmera va captar moment de gran importància pel municipi com els aspectes relacionats amb la transformació del municipi a la segona meitat del segle passat, l’elecció de pubilles, la construcció del nou ajuntament, la subhasta del peix o nevades històriques, entre tants altres temes.

L’any 2010, juntament amb Josep Salceda, Lluís Recasens, Josep Maria Recasens i Josep Maria Vallès, va rebre la primera Distinció Honorífica de l’Ajuntament de Cambrils com a fundador de la Revista Cambrils.

L’entitat esportiva va nàixer l’any 1983. El fons documental està format per documentació administrativa entre la qual destaca els estatuts, eleccions de juntes i documentació de caràcter econòmic relacionada amb subvencions. També en destaca una bona quantitat de fitxes federatives de jugadors del club datades entre 1985 i 2017. Com a documentació singular cal destacar l’ingrés mitjançant aquest fons d’algunes fotografies i diferents actes de partits de bàsquet, amb totes les anotacions de puntuació, jugadors i incidències.

QUADRE DE CLASSIFICACIÓ

 1. Estatuts
 2. Equip directiu
 3. Eleccions a la presidència
 4. Certificacions
 5. Subvencions
 6. Fitxes federatives
 7. Actes de partits

 

El fons de L'Anjub. Grup de Recerca de Cultura Tradicional i Popular de Cambrils està format pels materials de recerca i divulgació que van crear els membres d'aquesta entitat durant els anys en què van recollir la memòria col·lectiva de Cambrils i van publicar-ne recerques sobre temes com festes, oficis, creences i costums.

El fons va ser generat per l’entitat L’Anjub, grup de recerca de cultura tradicional i popular de Cambrils, al llarg dels seus anys d’existència. L’entitat va néixer l’any 1992 i, a la pràctica, va estar activa fins aproximadament el 2006, tot i que formalment ha continuat existint fins a l’actualitat.

L’objectiu i l’evolució de l’entitat, amb una dècada de perspectiva, l’explicaven ells mateixos a la introducció del seu web, redactat l’any 2003:

“L'Anjub, grup de recerca de cultura tradicional i popular de Cambrils, va néixer l'estiu de 1992 amb el propòsit d'omplir un buit existent pel que fa a l'estudi i la divulgació de la cultura tradicional i popular del nostre poble. L'entitat va prendre el nom al mur que protegia de rierades el nucli antic de Cambrils i que avui encara existeix al nord de la nostra població. En aquells moments gairebé tots érem estudiants universitaris que, empesos per un gran entusiasme, potser fins i tot excessiu, vam decidir de posar remei a aquella situació. Conscients de la manca d'estudis i de material sobre cultura tradicional i popular, ens vam marcar unes línes de treball força agosarades. Després de les primeres entrevistes a la gent gran i d'haver consultat bibliografia, ens vam veure obligats a replantejar els nostres objectius, perquè l'extensió del treball a realitzar era impossible d'abastar. Per aquest motiu, vam intentar racionalitzar les nostres energies vers l'estudi d'un tema en concret, el calendari festiu de Cambrils. Aquesta ha estat des d'aleshores la nostra principal línia de treball.

S'iniciava així, des del món associatiu, un projecte que pretenia, no només deixar constància pel futur del Cambrils d'abans, sinó a la vegada difondre al major nombre de persones possible tot un llegat no escrit que el pas dels anys anava esborrant. [...] L'entitat ha treballat de forma activa per la recuperació de manifestacions tradicionals i populars, per exemple en l'organització al 1994 del cicle "Les festes, expressió del poble", o amb la celebracio al 1997 del 5è aniversari de l'entitat. Ha estat especialment en aquests moments, quan L'anjub ha sortit més al carrer amb propostes de difusió com cursets, conferències, taules rodones, exposicions, etc “

Dins d’aquesta trajectòria, l’entitat va anar generant sobretot les gravacions de les seves entrevistes de recerca, els materials que publicaven i els elements de difusió de les activitats que organitzaven:

“Gràcies a una recerca metòdica, després de centenars d'entrevistes fetes per uns 20 membres en els 10 anys d'existència de L'anjub, avui l'entitat posseeix un arxiu sonor imprescindible per conèixer l'evolució històrica, social, econòmica i política del municipi de Cambrils durant el segle XX. La col.laboració pacient i reposada de multitut d'informants, alguns d'ells malauradament ja desapareguts, ha estat clau per aconseguir-ho.”

Aquestes entrevistes de recerca, que van acabar constituint la sèrie documental més valuosa del fons, eren curosament descrites i senyalitzades a mesura que s’anaven creant. Es complementen amb altres sèries com els guions i notes de les entrevistes i fotografies.

Conscients de la utilitat pública de la seva tasca, a partir del moment en què Cambrils va disposar de serveis públics destinats a la recerca, conservació i divulgació del patrimoni immaterial, es van plantejar aliar-se amb l’ens públic per tal que els fruits de la seva activitat poguessin comptar amb la instal·lació i divulgació més adients.

Cap a l’any 2006, l’Anjub va deixar de fer activitat de recerca i divulgació, i la documentació va quedar ben custodiada als domicilis d’alguns dels seus membres. Fins i tot en alguna ocasió han permès a l’Arxiu Municipal de Cambrils consultar i digitalitzar alguna de les gravacions, com per exemple l’entrevista a Eleuterio Fortuny amb motiu de la commemoració del temporal del 1911.

Arribats a l’any 2016, els membres de l’entitat van considerar que havia arribat el moment de cedir íntegrament el seu fons a l’AMCAM, per tal que sigui custodiat per l’ens públic i pugui tenir la conservació, tractament i divulgació adients.

Durant les primeres setmanes de l'any van anar portant a l'AMCAM la documentació en diverses remeses, i el dia 9 de març s'ha fet la signatura pública del document de cessió, per part de Núria Ortoneda Pedrola en nom de L'Anjub i de Camí Mendoza Mercè com a alcaldessa de Cambrils.

Al fons, que es troba en procés d'organització, hi trobem les entrevistes a informants com a sèrie més important. Són un centenar de gravacions en què persones nascudes a inicis del segle XX parlen de festes, costums, oficis, com era Cambrils en aquell moment i com vivien les persones i, en algun cas, canten cançons i romanços.

Actualment les gravacions s'estan digitalitzant. Es podran consultar físicament a les instal·lacions de l'Arxiu Municipal de Cambrils, prèvia cita.

 

L'Arxiu Municipal de Cambrils, per la seva funció de cura del patrimoni documental del municipi, custodia també documentació de persones, empreses i entitats vinculades a Cambrils que tenen un valor patrimonial, per tal que els puguin consultar aquells que hi estiguin interessats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moltes persones, empreses o entitats de Cambrils tenen documentació que trascendeix el seu àmbit d'actuació. Sovint, un diari personal, un lligall de factures d'una empresa, unes fotografies familiars o un llibre de rol d'una embarcació van molt més enllà de l'objectiu pel qual van ser creats, ja que ens parlen de la vida i l'evolució de Cambrils.

 

 

 

 

 

 

 

 

Des de l'any 2003 fins al 2014,  l'AMCAM va rebre 156 ingressos externs procedents de persones, institucions i entitats. Alguns dels ingressos són tan valuosos i voluminosos com el fons del Cronista de la Vila Josep Salceda Castells o el fons de l'estudi fotogràfic Ortoneda Vernet. Altres són molt més puntuals però igualment útils, com per exemple les llibretes del curs de formació que durant la Guerra Civil van rebre les infermeres que van aprendre l'ofici a l'Hospital de Sang de Cambrils o les fotografies familiars que mostren cambrilencs o turistes en moments de la seva vida quotidiana. Per això, l'AMCAM està interessat en conèixer aquests documents per tal de donar-los a conèixer al públic. A partir del contacte amb els seus propietaris, l'AMCAM sol·licita rebre aquests documents, ja sigui en cessió, en comodat (dipòsit temporal) o obtenir-ne reproduccions.


D'aquests 157 ingressos, e
n 30 casos es tractava de cessions de documents originals (documents aïllats o bé fons documentals complets); en 120 eren cessions de reproduccions (el propietari va permetre que es digitalitzessin els seus documents i tot seguit se li van retornar els originals); es van fer 5 adquisicions i es va rebre 1 comodat i un dipòsit temporal.

Tot plegat ha permès a l'AMCAM ingressar uns 12.000 documents (incloent originals i reproduccions) en diferents formats i suports: 187 documents textuals (dels quals, 1 sobre pergamí), 6 enregistraments d'entrevistes, 3 plànols, 2 cartells, 1 document audiovisual i unes 12.000 fotografies (de les quals, 2.060 cedides per propietaris diferents i unes 10.000 dins del fons de l'estudi fotogràfic Ortoneda Vernet).

En cada cas, l'AMCAM deixa constància de qui ha cedit o dipositat aquests documents, a quin àmbit de la vida de Cambrils fan referència i en quines condicions es poden oferir a la consulta pública.

Aquí podeu veure el llistat de les persones i entitats que han cedit documentació (original o en reproducció) a l'Arxiu Municipal de Cambrils, i una mostra d'aquests documents que ara poden venir a consultar totes les persones interessades.

 

 

 

 

 

 

 

Llistat de persones o institucions que han cedit documentació a l'AMCAM o han permès que es reproduís

Referència

Cedent i contingut

IE-32/2014 Joan Carles Giné, fotografies de la barca familiar construïda a Cambrils
IE-31/2014 Manel Morell Guinart, fotografies del concurs de mestres romescaires
IE-27/2014 Maria Rosa Recasens Galbas, documents escolars
IE-26/2014 Roser Salvadó Sarrà, fotografies familiars
IE-25/2014 Casa Sant Josep, anotacions del germà Adrià i fitxes de l'Hospital de Sang de Cambrils
IE-24/2014 Gonzalo Calderón León, fons personal Joan Parreu
IE-20/2014 Jordi Llorens Poblet, fotografies familiars
IE-19/2014 Ajuntament de Montbrió, reproducció de la llibreta de telegrafia òptica de Monbrió
IE-18/2014 Jaume Espinós, fotografies dels mestres Espinós i Olivé
IE-17/2014 Joana Gavaldà, fotografia d'escola
IE-15/2014 Antoni Martí Vidal Buera, diversos diaris (1931/1948)
IE-14/2014 Maria Lucea Roig, diari de guerra i fotografia del seu avi, hospitalitzat al Parc Samà
IE-12/2014 Tomàs Llusera Solsona, fotografies d'estiueig a Cambrils
IE-11/2014 Maria del Carme Pascual Viñas, fotografies de monuments de Cambrils
IE-10/2014 Ramon Ortiga Vidal, fotografies del concurs de mestres romescaires
IE-9/2014 Joan Morell i Rom, diploma de mestre romescaire
IE-6/2014 Gemma Massagué Casas, fotografies familiars
IE-5/2014 Arxiu Nacional de Catalunya, documents relacionats amb Cambrils i Montbrió
IE-3/2014 Maria Josep Font Pijoan, fotografies familiars
IE-1/2014 Albert Vallvé, "Llibre d'ordres de policia de Cambrils" (1829-1836)

IE-12/2013

Núria Ramon Recasens, reproducció de vuit fotografies de la inauguració del nou edifici consistorial

IE-11/2013 Carlos Rom Mellau "Ventura", reproducció del rol de despatx i altra documentació de la barca "Joven Isabel" i del registre d'inscripció marítima de Ventura Rom Aguiló

IE-10/2013

Montse Marco Vaquero, reproducció d’un full amb autògrafs, entre altres, del cardenal Vidal i Barraquer

IE-8/2013

Josep Maria Gaya Guinjoan, reproducció de divuit fotografies familiars i del seu oncle (vinculat a Sant Martí de la Brufaganya), i de sis esqueles i recordatoris

IE-7/2013

María Paz Álvarez Hernández, reproducció de vuit fotografies familiars

IE-6/2013

Asunción Pérez Curto, reproducció de cinquanta-vuit fotografies sobre activitats dels treballadors municipals

IE-5/2013

Casa de Sant Josep de la Salle (germà Ramon Farrés), cessió de tres lligalls amb dades meteorològiques (1972-1989) i reproducció de documents personals del germà Adrià Lluís (poemes, cartes, diari)

IE-4/2013

Jordi Ballesté Bermúdez, reproducció de trenta-tres fotografies sobre vidre

IE-3/2013 Llegat Josep Salceda Castells (2a part)

IE-2/2013

Josep Maria Montoya, reproducció de quaranta-una fotografies familiars i del Bar Maset

IE-1/2013

Joan Maria Massagué Pérez, reproducció de tres fotografies sobre la seva participació a la Festa dels Reis

IE-15/2012

Elisa Rovira Gavaldà, reproducció de sis fotografies que mostren diferents aspectes laborals del restaurant Rovira

IE-14/2012

Pere Martí Castells, reproducció d’una fotografia d’un grup d’alumnes de l’Escola dels Hermanos de la Salle en un partit de futbol al Camp d’Aviació de Reus (1951)

IE-13/2012

Joan Riambau Möller, reproducció de sis fotografies sobre la subhasta del peix a Cambrils (1967), realitzades per Esteve Riambau Saurí

IE-12/2012

Antoni Guri Sirisi, cessió de dos lligalls (documentació militar i diploma com a membre de la lleva del biberó)

IE-11/2012

Francisca Ill i Amadeu Mas, reproducció de set fotografies de diverses celebracions a Cambrils, d’un programa de la festa de la Mare de Déu del Camí (1948) i de la llibreta d’activitats d’educació física de Francisca Ill Ortoneda

IE-10/2012

Rumbo Sur Produccions, cessió d’un DVD amb els reportatges de Thalassa La força del llevant i La porta del Gran Nord (2012)

IE-9/2012

Jordi Sánchez Pujals, reproducció del treball de recerca de Batxillerat El batec recreatiu al Cambrils d’inicis del segle XX

IE-8/2012

Maria Pentinat, Raúl Pavón i Óscar Lorite, reproducció del treball de recerca de 4t d’ESO Cambrils, una ciutat amb història

IE-7/2012

Centre d'Estudis Cambrilencs, reproducció d’un programa de la Fira (1970)

IE-5/2012

Esperança Casas Rom cessió d’un programa de les Festes de Sant Pere (1959) i reproducció de quatre fotografies familiars

IE-4/2012

Jaume Mercè Calabuig, reproducció de dos programes de festes: Congregació Mariana per la Festa de la Immaculada (1918) i Commemoració del Setge de Cambrils de 1640 i inauguració de la làpida commemorativa al portal del carrer Major (1931)

IE-3/2012

Emília Casanovas Úbeda, reproducció d’una fotografia de Vicenç Úbeda Gironès, mort a l’Hospital de Sang de Cambrils

IE-2/2012

Adelaida Moretó Bertran, cessió de set fotografies de la feina a la bòbila Balcells

IE-1/2012

Carles Massagué Riambau, cessió d’un lligall (Balance, cuenta de resultados y memoria de la Cooperativa Agrícola y Caja Agraria de Cambrils)

IE-33/2011

Marc Gibert Garriga, cessió de diversos lligalls (Cambrils Decideix)

IE-32/2011

Carme Fortuny, reproducció de 10  fotografies familiars, del Nucli Antic i de la Fira

IE-31/2011

Maria Cabré Ortoneda, reproducció de dues fotografies de la vida laboral familiar com a ferrers

IE-30/2011

Lucrècia Bofarull, reproducció de sis fotografies de celebracions familiars i del Nucli Antic

IE-29/2011

Carme Pascual, reproducció de vuit fotografies familiars i del Nucli Antic

IE-28/2011

Carme Fortuny, reproducció de quatre fotografies familiars i del Nucli Antic

IE-27/2011

Pepita Mercè Cros, reproducció de deu fotografies de processons i del Nucli Antic

IE-26/2011

Carles Massagué, reproducció de nou fotografies familiars i del Nucli Antic

IE-25/2011

Elisa Pallarès, reproducció de dotze fotografies familiars i del Nucli Antic

IE-24/2011

Pedro Moreno Carrasco, reproducció de tres fotografies familiars i del Nucli Antic

IE-23/2011

María López Cortés, reproducció de deu fotografies familiars i del Nucli Antic

IE-22/2011

Susana Gómez, reproducció de  vint-i-cinc fotografies familiars i del Nucli Antic

IE-21/2011

Josep Maria Vidiella, reproducció de set fotografies de Setmana Santa i del Nucli Antic

IE-20/2011

Maria Rosa Recasens, reproducció d’onze fotografies familiars i del Nucli Antic

IE-19/2011

Mari Paz Álvarez, reproducció de tres fotografies de festes, devocionals i del Nucli Antic

IE-18/2011

Ramon Ortiga, reproducció de vint fotografies d’actes devocionals i del Nucli Antic

IE-17/2011

Josep Maria Vidiella, reproducció de quaranta-cinc fotografies d’actes devocionals i del Nucli Antic

IE-16/2011

Joan Baptista Ferrando Massagué, reproducció de deu fotografies festes i del Nucli Antic

IE-15/2011

Francisco Rovira Cabré, reproducció de cent quaranta-una fotografies familiars i de set lligalls de documentació familiar

IE-14/2011

Carles Clanxet, reproducció de vint-i-tres documents familiars

IE-13/2011

Maria Dolors Francesch, cessió de divuit publicacions de caire devocional, de dues fotografies i de sis lligalls i reproducció d’un document, tot de documentació familiar

IE-12/2011

Teresa Nogués Veciana, reproducció de quinze fotografies familiars

IE-11/2011

Maria Salazar López, reproducció de set fotografies familiars

IE-10/2011

Jordi Llorens, reproducció de cinquanta-sis fotografies familiars i de celebracions festives al carrer

IE-9/2011

Joan Sardiña Alcoberro, reproducció de trenta-tres fotografies i dos lligalls de documentació familiar

IE-8/2011

Tomàs Pallarès, reproducció de dues fotografies

IE-7/2011

Núria Fortuny Vizcarro, reproducció de dues fotografies del seu avi Eleuterio Fortuny Font

IE-6/2011

Maria Fortuny Pijoan, reproducció d’una fotografia d’Anton Fortuny Salvadó i Anna Planell i d’una gravació audiovisual (Balón de playa)

IE-5/2011

Maria Josep Font Pijoan, reproducció de cent cinc fotografies familiars i de viatges

IE-4/2011

Josep Maria Vallès, cessió d’un lligall (Centro de Iniciativas y Turismo)

IE-3/2011

Ramon Ortiga Vidal, reproducció de vint-i-cinc fotografies relacionades amb el barri de la Platja de Cambrils

IE-2/2011

Jaume Gil Llaveria, reproducció d’una fotografia de Esteve Rom Piqué, víctima del temporal de 1911 i d’un lligall amb expedient de construcció de la Maquinilla (1905)

IE-1/2011

Carles Massagué Riambau, reproducció de quinze fotografies que recullen la seva feina a les drassanes Vizcarro

IE-28/2010

Salvador Palomar Abadia, cessió d’un lligall (Trobada del Congrés de Cultura Catalana del Baix Camp: recull d'aportacions dels pobles)

IE-27/2010

Adelaida Moretó Bertran, cessió de dues fotografies, de dos lligalls familiars, del recull de premsa Diàleg (1965) i de la publicació La Revolución y sus cómplices (1936)

IE-26/2010

Jordi Llorens Poblet, reproducció de seixanta-tres fotografies sobre celebracions festives al carrer i dos lligalls

IE-24/2010

Elisa Massagué Gavaldà, reproducció de tres fotografies que recullen la seva vida laboral com a peixatera

IE-23/2010

Maria Teresa Rillo Montserrat, reproducció d’onze fotografies familiars, d’un manuscrit de Ramon Montserrat Ferrando amb els seus records de la batalla de l’Ebre (sd) i d’una carta de Pietat Fabós explicant la seva experiència com a mestra a Cambrils (2011)

IE-22/2010

Àngela Mellau Gavaldà, reproducció de vuit fotografies que recullen aspectes de la seva vida laboral com a cambrera al Restaurant Gatell

IE-21/2010

Lluïsa Fortuny Labrús, reproducció d’una fotografia d’unes barques al Sorral

IE-20/2010

Esteve Rom Aguiló, reproducció de vint fotografies familiars i de la seva feina com a pescador

IE-19/2010

Núria Profitós Pelejà, reproducció del treball de recerca de Batxillerat: L’ecosistema marí cambrilenc

IE-18/2010

Pepita Borràs Bru, reproducció de quinze fotografies que recullen la seva vida laboral en l’àmbit del comerç en una merceria

IE-17/2010

Consuelo Domènech Príncep, reproducció d’una fotografia de Joan Príncep Serra

IE-16/2010

Susana Moreno, reproducció de set fotografies de treballadors de l’Ajuntament de Cambrils

IE-15/2010

Gerard Salvadó Mendoza, cessió d’un lligall amb documentació escolar, àlbums de cromos i documentació personal i divuit llibres escolars

IE-14/2010

Irene Colom Gené, reproducció de setanta-nou fotografies, que recullen la seva feina al restaurant Miramar

IE-13/2010

Quimeta Font Pijoan, reproducció de vint-i-cinc fotografies, que recullen la seva feina a l’àmbit marítim com a remendadora

IE-12/2010

Victòria Ortega Begines, reproducció de deu fotografies, que recullen la seva feina a l’àmbit l’associacionisme en l’Associació de Dones “Amunt”

IE-11/2010

Francisca Ill Ortoneda, reproducció de diverses fotografies, que recullen la seva feina com a pagesa

IE-10/2010

Mercè Sabaté Porqueres, reproducció de trenta-cinc fotografies, que recullen la seva feina com a llibretera

IE-9/2010

Maria Teresa Freixes Prat, reproducció de deu fotografies, que recullen la seva feina com a perruquera

IE-8/2010

Pilar Domènech Mora, reproducció de nou fotografies, que recullen la seva feina a l’àmbit del sector del comerç en una sabateria

IE-7/2010

Maria Fortuny Pijoan, reproducció de quatre fotografies, que recullen la seva feina a l’àmbit del sector del comerç en una perfumeria

IE-6/2010

Concepció Pallarès Montserrat, dipòsit en comodat de tres lligalls i de tres publicacions, tot relacionat amb la pràctica de la infermeria

IE-5/2010

Belén Martí Bertrand, reproducció de cent cinquanta-dues fotografies de dos àlbums familiars dels Dolsa

IE-4/2010

Miquel Julià Pijoan, un treball de recerca de Batxillerat: L’ahir i l’avui d’una parròquia

IE-3/2010

Lluís Font Fortuny, cessió del cartell d’un festival a La Cadira (1954)

IE-2/2010

Lleó Ferrando Llaveria, reproducció d’una fotografia que mostra l’escola de xiquetes del barri de la Platja (1927)

IE-1/2010

Compra de l’àlbum de la família Dolsa, un lligall

IE-22/2009

Joan Baptista Ferrando Massagué, cessió de documents fílmics

IE-20/2009

Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona, reproducció de la digitalització dels fons parroquials de Cambrils

IE-19/2009

Joan Domingo Pijuan Folch i Juanita Ferrando Pedrell, reproducció de vint-i-tres fotografies familiars i d’altres que recullen la seva feina com a pescadors.

IE-18/2009

Josep Salceda Castells, cessió de dues centes quaranta-set fotografies que mostren diversos actes duts a terme, patrimoni, visites il·lustres i actes i llocs vinculats al Cardenal Vidal i Barraquer i al retorn de les seves despulles

IE-17/2009

Misericòrdia Auqué Palau, reproducció de fotografies de les seves tietes,  infermeres de l’Hospital de Sang de Cambrils

IE-16/2009

Lluís Font Fortuny, reproducció de dues fotografies familiars

IE-15/2009

Esperança Bru Ferré, reproducció de dues fotografies de Joan Ferré Matas fent el soldat i de tres documents personal del mateix

IE-14/2009

Lluís Font Fortuny, reproducció de Plano del puerto de Cambrils (1892)

IE-13/2009

Maria Assumpta Cot Gualba, reproducció de cent dues fotografies i d’un enregistrament, tot relacionat amb el retorn de les despulles del Cardenal Vidal i Barraquer

IE-12/2009

Carlos Moreno Martínez i Marta Moreno Casas, reproducció de deu fotografies personals i familiars i de tres lligalls amb documentació personal, tots relacionats amb Jesús Moreno

IE-11/2009

Josep Maria Montoya Fàbregas, reproducció de tres fotografies de l’interior de Bar Maset

IE-10/2009

Montserrat Ortoneda Vernet, cessió del fons Ortoneda Vernet

IE-9/2009

Adelaida Moretó Bertran, cessió del manuscrit Roques i maleses soles (1929)

IE-8/2009

Maria de la Paz Gavaldà, cessió de nou fotografies familiars i de cinc lligalls amb documentació també familiar

IE-7/2009

Francesc Amela, cessió de dos CD i de dos cents vint-i-set expedients de la seva tasca com a Defensor del Ciutadà

IE-6/2009

Montserrat Rebull Huguet, reproducció de vuit fotografies personals com a pubilla (1972)

IE-1/2009

Maria del Mar Valls Fusté, reproducció de vuit lligalls i de sis enregistraments fruit de la recerca realitzada pel treball de recerca de Batxillerat La dona cambrilenca a la guerra civil

IE-7/2008

Rosa Monné Vidal, reproducció de nou fotografies i de tres lligalls sobre la seva feina com a infermera a l’Hospital de Sang de Cambrils

IE-6/2008

Anton Pujol Bertran, reproducció de deu fotografies familiars i sis lligalls de documentació del seu oncle, Bonaventura Pujol Font, en relació amb l’Hospital de Sang de Cambrils

IE-5/2008

Josep Darder Seguí, reproducció d’un mapa de talassònims i d’un document que el complementa

IE-4/2008

Julio Lima Galán, reproducció de cinc fotografies familiars

IE-3/2008

Francesc Xavier Torrella Solé, cessió de tres postals

IE-2/2008

Adelaida Moretó Bertran, cessió d’un document relacionat amb la desapareguda discoteca Hot Harlem

IE-1/2008

Maria Victòria Magrané Esteban, reproducció  de vint-i-quatre fotografies i de dos lligalls sobre la feina de Júlia Esteban com a infermera a l’Hospital de Sang de Cambrils

IE-18/2007

Àngel Vallverdú, cessió d’una fotografia dels gegants de Cambrils

IE-17/2007

Pere Cassadó Coll, reproducció  d’una fotografia de l’Homenatge a la Vellesa

IE-16/2007

Josep Maria Montoya, reproducció de quaranta-sis fotografies familiars

IE-15/2007

Joan Baptista Ferrando Massagué, reproducció de quatre fotografies familiars

IE-14/2007

Josep Salceda Castells, cessió de dues fotografies de l’accident ferroviari de la riera de Riudecanyes (1907), d’un volum del semanari Nuevo Mundo (1907) i de la partida de defunció de María Josefa Samá Sarriera (1907)

IE-13/2007

Cèlia Massagué Riambau, reproducció de quatre fotografies de l’Homenatge a la Vellesa

IE-12/2007

Família Estrada Cabré, reproducció d’una fotografia de la Fira

IE-11/2007

María del Rosario Blázquez Mateos, reproducció d’una fotografia de la Fira

IE-10/2007

Ramon Ortiga, reproducció d’una cinquantena de fotografies de la Fira

IE-9/2007

Carme Pascual Viñas, reproducció de tres fotografies de la Fira

IE-8/2007

Montserrat Pascual Viñas, reproducció de vint-i nou fotografies de la Fira

IE-7/2007

José Jiménez Vicente, reproducció d’una fotografia de la Fira

IE-6/2007

Montserrat Garriga Barenys, reproducció de vint-i nou fotografies sobre la Fira i set lligalls amb programes de festes i recull de premsa

IE-5/2007

Tomàs Pallarès Borràs, reproducció de dotze  fotografies de diversos actes realitzats a Cambrils

IE-4/2007

Carles Massagué Riambau, reproducció de sis fotografies de la Fira

IE-4/2007

Mari Paz Álvarez Hernández, reproducció de dues fotografies, que recullen la feina familiar en l’àmbit del comerç (ferreteria)

IE-2/2007

Manel Tarés Lagunas, reproducció d’una llibreta de costura elaborada per Francesca Xanxo Mallafré (Ca. 1900)

IE-3/2006

Maria Dolors Francesch, cessió de tres fotografies familiars i sis lligalls amb documentació familiar i de divuit publicacions escolars i devocionals

IE-2/2006

Josep Maria Vidiella Álvarez, cessió d’un cartell de la societat Palestra (1931)

IE-1/2006

Josep Maria Guinovart Grau, cessió d’un pergamí (1613)

IE-3/2005

Filmacions del Festival Europeu de Curtmetratges

IE-2/2005

Ràdio Occitania, cessió d’una cinta de gravació del programa Terres

IE-1/2005

Hora 3, ingrés del fons de l’entitat dissolta, diversos lligalls amb la documentació fruit de la seva activitat

IE-4/2003

Forn de Cal Tallero, cessió de dues fotografies familiars i sis lligalls, referents a la comptabilitat del forn, un calendari i una col·lecció de cromos (1891/1970)

IE-3/2003

Archivio Comunale di Imola,  reproducció de la llibreta: Quadern d'històries clíniques de l'Hospital de Sang de Cambrils (1936-1939)

IE-2/2003

Germanes Bertran, cessió de documentació familiar de la família Guasch (segle XVIII-XIX) i d’un llibre de censals de la Comunitat de Preveres (1793)

IE-1/1997

Josep Salceda Castells, cessió de part del seu fons personal

1984

Marc Segrera Ribas, cessió de nou documents referents a Cambrils i de dos volums: “Llibre de deliberacions que comença lo añ 1750” i “La Concordia de les Viles de Cambrils i Montbrió, de 1622”