L'Arxiu Municipal de Cambrils se suma a les Jornades de les Dones i la Salut dedicant el Document del Mes d'Abril a la petició que va presentar una vídua l'any 1823 en relació amb la seva situació econòmica

Les dones no són gaire visibles en la documentació antiga derivada de les activitats econòmiques. Malgrat tot, les vídues si que hi apareixen. D'una banda perquè havien de fer-se responsables de l'herència que passava del marit als fills. De l'altra, perquè malgrat el règim de separació de béns que a Catalunya els garantia un cert patrimoni, les lleis els impedien tenir una vida econòmica amb plens drets i moltes vegades quedaven en situacions molt delicades.

Us convidem a llegir el Document del Mes per conèixer quin problema econòmic tenia l'any 1823 la cambrilenca Rosa Grifoll. I, a través d'ella, en quines situacions es trobaven altres cambrilenques. Descobrirem també, de passada, què era el dret del peix i de l'embarcament del vi i l'aiguardent.