El document del més de gener és un informe de lliurament de les dades mensuals del Padró Municipal d'Habitants, tal com es gestiona actualment

Fa dos segles que els ajuntaments registren quines persones viuen al seu terme municipal. El Padró Municipal d'Habitants és una de les sèries amb més continuïtat a tots els ajuntaments, i serveix per conèixer quanta gent hi vivia en cada moment, per localitzar persones concretes (fins allà on permet l'actual legislació d'accés als documents), per observar l'evolució dels carrers, de les professions i dels nuclis de vivenda. També serveix com a base per elaborar arbres genealògics.

Us convidem a conèixer com es feia antigament el padró i com es gestiona a l'actualitat: dels antics fulls d'empadronament a l'actual registre informàtic.