El document d'aquest mes de març és un ofici que ens parla de les dificultats que fa un segle tenia l'ensenyament de les dones

Durant segles, l'ensenyament ha estat un dels aspectes amb més desigualtats entre homes i dones: classes separades, matèries diferenciades, menor implicació de la societat en l'ensenyament de les xiquetes...

Alhora, la legislació començava a posar les bases per a l'ensenyament dels adults, per combatre l'abandonament escolar que es produïa a edats molt primerenques, quan s'incorporaven al mercat laboral per aportar un sou més a casa.  I, si la formació dels homes adults presentava mancances, en el cas de les dones era encara més evident.

Amb motiu de la commemoració del Dia de la Dona, aquest mes de març el Document del mes la iniciativa que l'any 1902 va tenir la mestra Jacinta Granell d'organitzar classes per a les dones adultes de Cambrils.