El document del mes de juliol és un estudi sobre el turisme a Cambrils elaborat aquell estiu.

Quin motius portaven els turistes a triar Cambrils el 1992? Com valoraven la seva estada a Cambrils? Quins aspectes de l'oferta turística els atreien més? D'on venien?

L'anàlisi d'aquest estudi elaborat l'estiu de 1992 ens acostarà a aquests aspectes i a l'ús dels estudis per a la planificació de les polítiques turístiques.

Amb aquest El document del mes, l’Arxiu Municipal de Cambrils s’afegeix a l’Any Internacional de l’Estadística, que al llarg d’aquest 2013 pretén promoure la importància de l’estadística en diversos àmbits de la vida i per a diversos col·lectius.