El document del mes de març és el privilegi de Felip V nomenant els primers membres del nou règim municipal filipista a Cambrils

Després de la Guerra de Successió, el rei Felip V va suprimir la major part de les institucions catalanes i, també, el sistema pel qual s'havien organitzat els municipis fins llavors. L'antic sistema municipal català, format per estaments que escollien els seus representants en un sistema no democràtic però amb certa representativitat social, va ser abolit.

Des de llavors, els municipis van deixar d'estar governat per un Consell dirigit per 2-3 càrrecs dirigents (els jurats, anomenats paers o consellers en altres municipis). Des del 1716 va ser el rei, a través dels seus representants, qui va designar els qui regien cada municipi, que eren anomenats per això mateix regidors. La unió de tots els regidors en un òrgan col·legiat forma l'ajuntament. Aquests són els noms dels càrrecs municipals que ens han arribat fins avui, malgrat que les reformes del segle XX van capgirar la forma d'elecció i avui els escullen democràticament tots els ciutadans.

Els primers membres de l'Ajuntament de Cambrils segons aquest nou sistema van ser nomenats pel rei Felp V el 3 de març de 1716, tot i que encara no van rebre el nom de regidors. Coincidint amb el 300 aniversari, doncs, us convidem a llegir aquest document, que es conserva a l'Arxiu Municipal de Cambrils.