Entre el juliol de 1936 i el desembre de 1938, molts indrets del terme municipal de Cambrils van acollir un gran nombre de persones que havien fugit d’altres zones del país afectades per la Guerra Civil.

Refugiats de guerra a Cambrils