Descripció del fons documental Ortoneda Vernet

El fons Ortoneda Vernet és un fons documental patrimonial, format per la documentació generada per la família Ortoneda Vernet.

La part més significativa del fons la constitueixen els documents generats per l'estudi fotogràfic que la família va tenir al Nucli Antic entre les dècades de 1950 i 1970. Aquest estudi va ser creat a la plaça d'Espanya per Josep Ortoneda Budí i la seva muller Francisca Vernet Ventura. Anys més tard també hi van treballar els seus fills Antoni i Montserrat.

Durant un quart de segle, l'estudi va fotografiar tot allò que s'esdevenia en la vida pública de Cambrils -festes, actes oficials, esports, transformacions urbanístiques, arribada del turisme...- i també escenes familiars. Els milers de negatius generats per l'estudi constitueixen tot un testimoni de la vida de Cambrils en aquella època.

A més, el fons conté també la documentació personal i professional generada per Josep Ortoneda Budí, una de les personalitats més destacades a Cambrils a mitjan segle XX ja que fou mestre vocacional, fotògraf d'una gran sensibilitat i, entre 1957 i 1960, alcalde de Cambrils. L'estimació i reconeixement que rebia es van traduir en l'atorgament de la Medalla d'Or de Cambrils l'any 1980.

L'any 2011, Montserrat Ortoneda Vernet va cedir aquesta documentació a l'Ajuntament de Cambrils per tal que l'Arxiu Municipal de Cambrils la conservi, l'organitzi i la divulgui. Es va establir aquest quadre de classificació:

02 Producció fotogràfica

03 Josep Ortoneda Budí

03.01 Documentació personal de Josep Ortoneda Budí

03.02 Documentació professional de Josep Ortoneda Budí, mestre

04 Antonio Lloberas Mallafré

05 Anton Ortoneda Bassedas

Les sèries 3 i 4 han estat instal·lades i inventariades. En aquests moments s'està digitalitzant, identificant i descrivint els milers de negatius que formen la sèrie 2, de la qual podeu veure aquí una petita mostra.

Precisament dins d'aquesta voluntat divulgadora, del 2 al 30 de setembre de 2011 es va poder veure a la Sala Àgora l'exposició Estudi Ortoneda Vernet. Testimoni fotogràfic d'una època, organitzada per l'Arxiu Municipal de Cambrils, que presentava una tria d'una cinquantena d'imatges del fons. I l'any 2012 dins de la Fira de Cambrils es va poder veure l'exposició La Fira des de la mirada dels fotògrafs (1957-1979). Ara podeu visitar en aquesta web la versió virtual d'ambdues exposicions.