La documentació que va generar la castlania de Cambrils entre 1594 i 1782

Es tracta d'un fons senyorial, que recull documentació de la castlania, institució creada el 1152 i reformada el 1365. Exercia la plena jurisdicció, alta i baixa, i gaudia de prerrogatives en el cobrament de rendes i imposicions.

El fons de la castlania de Cambrils ocupa 0,1 metres lineals de documentació entre 1594 i 1782.

 

Per conèixer millor què va ser aquesta institució senyorial, podeu consultar el llibre de Carles Maristany Senyoria i població al Camp de Tarragona: la vila de Cambrils (segles XII-XVII). Cambrils: Ajuntament de Cambrils, 1986. Col·lecció Edicions de l’Ajuntament de Cambrils, 2