El fons de L'Anjub. Grup de Recerca de Cultura Tradicional i Popular de Cambrils està format pels materials de recerca i divulgació que van crear els membres d'aquesta entitat durant els anys en què van recollir la memòria col·lectiva de Cambrils i van publicar-ne recerques sobre temes com festes, oficis, creences i costums.

El fons va ser generat per l’entitat L’Anjub, grup de recerca de cultura tradicional i popular de Cambrils, al llarg dels seus anys d’existència. L’entitat va néixer l’any 1992 i, a la pràctica, va estar activa fins aproximadament el 2006, tot i que formalment ha continuat existint fins a l’actualitat.

L’objectiu i l’evolució de l’entitat, amb una dècada de perspectiva, l’explicaven ells mateixos a la introducció del seu web, redactat l’any 2003:

“L'Anjub, grup de recerca de cultura tradicional i popular de Cambrils, va néixer l'estiu de 1992 amb el propòsit d'omplir un buit existent pel que fa a l'estudi i la divulgació de la cultura tradicional i popular del nostre poble. L'entitat va prendre el nom al mur que protegia de rierades el nucli antic de Cambrils i que avui encara existeix al nord de la nostra població. En aquells moments gairebé tots érem estudiants universitaris que, empesos per un gran entusiasme, potser fins i tot excessiu, vam decidir de posar remei a aquella situació. Conscients de la manca d'estudis i de material sobre cultura tradicional i popular, ens vam marcar unes línes de treball força agosarades. Després de les primeres entrevistes a la gent gran i d'haver consultat bibliografia, ens vam veure obligats a replantejar els nostres objectius, perquè l'extensió del treball a realitzar era impossible d'abastar. Per aquest motiu, vam intentar racionalitzar les nostres energies vers l'estudi d'un tema en concret, el calendari festiu de Cambrils. Aquesta ha estat des d'aleshores la nostra principal línia de treball.

S'iniciava així, des del món associatiu, un projecte que pretenia, no només deixar constància pel futur del Cambrils d'abans, sinó a la vegada difondre al major nombre de persones possible tot un llegat no escrit que el pas dels anys anava esborrant. [...] L'entitat ha treballat de forma activa per la recuperació de manifestacions tradicionals i populars, per exemple en l'organització al 1994 del cicle "Les festes, expressió del poble", o amb la celebracio al 1997 del 5è aniversari de l'entitat. Ha estat especialment en aquests moments, quan L'anjub ha sortit més al carrer amb propostes de difusió com cursets, conferències, taules rodones, exposicions, etc “

Dins d’aquesta trajectòria, l’entitat va anar generant sobretot les gravacions de les seves entrevistes de recerca, els materials que publicaven i els elements de difusió de les activitats que organitzaven:

“Gràcies a una recerca metòdica, després de centenars d'entrevistes fetes per uns 20 membres en els 10 anys d'existència de L'anjub, avui l'entitat posseeix un arxiu sonor imprescindible per conèixer l'evolució històrica, social, econòmica i política del municipi de Cambrils durant el segle XX. La col.laboració pacient i reposada de multitut d'informants, alguns d'ells malauradament ja desapareguts, ha estat clau per aconseguir-ho.”

Aquestes entrevistes de recerca, que van acabar constituint la sèrie documental més valuosa del fons, eren curosament descrites i senyalitzades a mesura que s’anaven creant. Es complementen amb altres sèries com els guions i notes de les entrevistes i fotografies.

Conscients de la utilitat pública de la seva tasca, a partir del moment en què Cambrils va disposar de serveis públics destinats a la recerca, conservació i divulgació del patrimoni immaterial, es van plantejar aliar-se amb l’ens públic per tal que els fruits de la seva activitat poguessin comptar amb la instal·lació i divulgació més adients.

Cap a l’any 2006, l’Anjub va deixar de fer activitat de recerca i divulgació, i la documentació va quedar ben custodiada als domicilis d’alguns dels seus membres. Fins i tot en alguna ocasió han permès a l’Arxiu Municipal de Cambrils consultar i digitalitzar alguna de les gravacions, com per exemple l’entrevista a Eleuterio Fortuny amb motiu de la commemoració del temporal del 1911.

Arribats a l’any 2016, els membres de l’entitat van considerar que havia arribat el moment de cedir íntegrament el seu fons a l’AMCAM, per tal que sigui custodiat per l’ens públic i pugui tenir la conservació, tractament i divulgació adients.

Durant les primeres setmanes de l'any van anar portant a l'AMCAM la documentació en diverses remeses, i el dia 9 de març s'ha fet la signatura pública del document de cessió, per part de Núria Ortoneda Pedrola en nom de L'Anjub i de Camí Mendoza Mercè com a alcaldessa de Cambrils.

Al fons, que es troba en procés d'organització, hi trobem les entrevistes a informants com a sèrie més important. Són un centenar de gravacions en què persones nascudes a inicis del segle XX parlen de festes, costums, oficis, com era Cambrils en aquell moment i com vivien les persones i, en algun cas, canten cançons i romanços.

Actualment les gravacions s'estan digitalitzant. Es podran consultar físicament a les instal·lacions de l'Arxiu Municipal de Cambrils, prèvia cita.