Fons documental generat per l'antic terme municipal de Vilafortuny, que fou annexat a Cambrils el 1842

El 1842, en el marc de la reorganització municipal que va dur a terme l'Estat liberal, els diferents termes que existien entre els de Vila-seca i Cambrils van ser annexionats a aquests dos municipis. Així, els termes de Barenys, Mas de l'Abat, les Comes d'Ulldemolins i les Franqueses van passar a Vila-seca, mentre que Vilafortuny, Vilagrassa i mas d'en Bisbe van ser annexionats al municipi de Cambrils.

L'antic terme de Vilafortuny apareix ja documentat en la carta de poblament de Cambrils, que Ramon Berenguer IV va atorgar el 1152 a Ponç de Regomir. S'estenia des de la riera de Riudoms fins al terme de Vila-seca. No comptava amb un nucli de població centralitzat, sinó que estava format per un seguit de masos, i el seu centre organitzatiu era el castell de Vilafortuny. Sembla que tenia una demografia força feble i afectada per sovintejats atacs corsaris i per epidèmies.

Arran de l'annexió, la documentació de l'antic Ajuntament de Vilafortuny va ser transferida a l'Ajuntament de Cambrils, que n'havia esdevingut el titular.

El fons documental de l'antic terme de Vilafortuny consta de 0,2 metres lineals de documentació entre 1634 i 1842.

 

Quadre de classificació del fons de l'antic terme municipal de Vilafortuny

1.Govern i administració general

1.1. Òrgans col·lectius de govern

1.2. Alcaldia

1.3. Secretaria

1.3.5. Certificacions

1.4. Serveis jurídics

1.4.1. Informes i dictàmens

1.4.2. Expedients de causes

1.6. Correspondència

1.7. Recursos d'informació

1.7.1. Arxiu

2. Hisenda

2.1. Patrimoni

2.1.3. Expropiacions

2.3. Tresoreria

2.3.1. Caixa

2.3.4. Recaptació

2.4. Fiscalitat

2.4.2. Impostos municipals i estatals

3. Proveïments

3.1. Duana

5. Sanitat

5.4. Salubritat pública

8. Serveis militars

8.2. Quintes, allistaments, lleves forçoses

9. Població

9.1. Estadístiques generals de població. Censos

9.2. Padró municipal d'habitants.