L’entitat esportiva va nàixer l’any 1983. El fons documental està format per documentació administrativa entre la qual destaca els estatuts, eleccions de juntes i documentació de caràcter econòmic relacionada amb subvencions. També en destaca una bona quantitat de fitxes federatives de jugadors del club datades entre 1985 i 2017. Com a documentació singular cal destacar l’ingrés mitjançant aquest fons d’algunes fotografies i diferents actes de partits de bàsquet, amb totes les anotacions de puntuació, jugadors i incidències.

QUADRE DE CLASSIFICACIÓ

  1. Estatuts
  2. Equip directiu
  3. Eleccions a la presidència
  4. Certificacions
  5. Subvencions
  6. Fitxes federatives
  7. Actes de partits