Quina documentació genera l'Ajuntament de Cambrils?

Aquest fons recull la documentació que al llarg de la història han generat els òrgans de govern del municipi: el Consell de la Vila (fins al segle XVIII) i l'Ajuntament (des del Decret de Nova Planta fins a l'actualitat).

Consta d'uns 1.941 metres lineals de documentació, en diversos suports i formats: majoritàriament expedients en paper però també negatius fotogràfics, plànols, documentació electrònica en CDs i fins i tot 3 documents sobre pergamí.

El document més antic que es conserva és el Llibre de les ordinacions tocants als senyors jurats de la vila de Cambrils, que recull les ordenances i reglaments municipals que van ser aprovats pel consell de la Universitat (la màxima autoritat municipal de l'època, precedent de l'actual Ajuntament) des de 1525 fins a 1682.

La documentació s'organitza segons un quadre de classificació que contempla les diferents funcions que al llarg dels segles ha exercit el govern municipal. Dins del quadre, la documentació s'agrupa a diferents nivells, que corresponen a competències, funcions i tràmits desenvolupats per l'Ajuntament de Cambrils en algun moment de la seva història. Això significa que algunes sèries estan tancades perquè ja no s'hi genera documentació, mentre que sovint cal afegir-hi sèries noves per classificar nous tràmits que es creen.

Podeu descarregar-vos aquest quadre al document adjunt.