L'Arxiu Municipal de Cambrils, per la seva funció de cura del patrimoni documental del municipi, custodia també documentació de persones, empreses i entitats vinculades a Cambrils que tenen un valor patrimonial, per tal que els puguin consultar aquells que hi estiguin interessats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moltes persones, empreses o entitats de Cambrils tenen documentació que trascendeix el seu àmbit d'actuació. Sovint, un diari personal, un lligall de factures d'una empresa, unes fotografies familiars o un llibre de rol d'una embarcació van molt més enllà de l'objectiu pel qual van ser creats, ja que ens parlen de la vida i l'evolució de Cambrils.

 

 

 

 

 

 

 

 

Des de l'any 2003 fins al 2014,  l'AMCAM va rebre 156 ingressos externs procedents de persones, institucions i entitats. Alguns dels ingressos són tan valuosos i voluminosos com el fons del Cronista de la Vila Josep Salceda Castells o el fons de l'estudi fotogràfic Ortoneda Vernet. Altres són molt més puntuals però igualment útils, com per exemple les llibretes del curs de formació que durant la Guerra Civil van rebre les infermeres que van aprendre l'ofici a l'Hospital de Sang de Cambrils o les fotografies familiars que mostren cambrilencs o turistes en moments de la seva vida quotidiana. Per això, l'AMCAM està interessat en conèixer aquests documents per tal de donar-los a conèixer al públic. A partir del contacte amb els seus propietaris, l'AMCAM sol·licita rebre aquests documents, ja sigui en cessió, en comodat (dipòsit temporal) o obtenir-ne reproduccions.


D'aquests 157 ingressos, e
n 30 casos es tractava de cessions de documents originals (documents aïllats o bé fons documentals complets); en 120 eren cessions de reproduccions (el propietari va permetre que es digitalitzessin els seus documents i tot seguit se li van retornar els originals); es van fer 5 adquisicions i es va rebre 1 comodat i un dipòsit temporal.

Tot plegat ha permès a l'AMCAM ingressar uns 12.000 documents (incloent originals i reproduccions) en diferents formats i suports: 187 documents textuals (dels quals, 1 sobre pergamí), 6 enregistraments d'entrevistes, 3 plànols, 2 cartells, 1 document audiovisual i unes 12.000 fotografies (de les quals, 2.060 cedides per propietaris diferents i unes 10.000 dins del fons de l'estudi fotogràfic Ortoneda Vernet).

En cada cas, l'AMCAM deixa constància de qui ha cedit o dipositat aquests documents, a quin àmbit de la vida de Cambrils fan referència i en quines condicions es poden oferir a la consulta pública.

Aquí podeu veure el llistat de les persones i entitats que han cedit documentació (original o en reproducció) a l'Arxiu Municipal de Cambrils, i una mostra d'aquests documents que ara poden venir a consultar totes les persones interessades.

 

 

 

 

 

 

 

Llistat de persones o institucions que han cedit documentació a l'AMCAM o han permès que es reproduís

Referència

Cedent i contingut

IE-32/2014 Joan Carles Giné, fotografies de la barca familiar construïda a Cambrils
IE-31/2014 Manel Morell Guinart, fotografies del concurs de mestres romescaires
IE-27/2014 Maria Rosa Recasens Galbas, documents escolars
IE-26/2014 Roser Salvadó Sarrà, fotografies familiars
IE-25/2014 Casa Sant Josep, anotacions del germà Adrià i fitxes de l'Hospital de Sang de Cambrils
IE-24/2014 Gonzalo Calderón León, fons personal Joan Parreu
IE-20/2014 Jordi Llorens Poblet, fotografies familiars
IE-19/2014 Ajuntament de Montbrió, reproducció de la llibreta de telegrafia òptica de Monbrió
IE-18/2014 Jaume Espinós, fotografies dels mestres Espinós i Olivé
IE-17/2014 Joana Gavaldà, fotografia d'escola
IE-15/2014 Antoni Martí Vidal Buera, diversos diaris (1931/1948)
IE-14/2014 Maria Lucea Roig, diari de guerra i fotografia del seu avi, hospitalitzat al Parc Samà
IE-12/2014 Tomàs Llusera Solsona, fotografies d'estiueig a Cambrils
IE-11/2014 Maria del Carme Pascual Viñas, fotografies de monuments de Cambrils
IE-10/2014 Ramon Ortiga Vidal, fotografies del concurs de mestres romescaires
IE-9/2014 Joan Morell i Rom, diploma de mestre romescaire
IE-6/2014 Gemma Massagué Casas, fotografies familiars
IE-5/2014 Arxiu Nacional de Catalunya, documents relacionats amb Cambrils i Montbrió
IE-3/2014 Maria Josep Font Pijoan, fotografies familiars
IE-1/2014 Albert Vallvé, "Llibre d'ordres de policia de Cambrils" (1829-1836)

IE-12/2013

Núria Ramon Recasens, reproducció de vuit fotografies de la inauguració del nou edifici consistorial

IE-11/2013 Carlos Rom Mellau "Ventura", reproducció del rol de despatx i altra documentació de la barca "Joven Isabel" i del registre d'inscripció marítima de Ventura Rom Aguiló

IE-10/2013

Montse Marco Vaquero, reproducció d’un full amb autògrafs, entre altres, del cardenal Vidal i Barraquer

IE-8/2013

Josep Maria Gaya Guinjoan, reproducció de divuit fotografies familiars i del seu oncle (vinculat a Sant Martí de la Brufaganya), i de sis esqueles i recordatoris

IE-7/2013

María Paz Álvarez Hernández, reproducció de vuit fotografies familiars

IE-6/2013

Asunción Pérez Curto, reproducció de cinquanta-vuit fotografies sobre activitats dels treballadors municipals

IE-5/2013

Casa de Sant Josep de la Salle (germà Ramon Farrés), cessió de tres lligalls amb dades meteorològiques (1972-1989) i reproducció de documents personals del germà Adrià Lluís (poemes, cartes, diari)

IE-4/2013

Jordi Ballesté Bermúdez, reproducció de trenta-tres fotografies sobre vidre

IE-3/2013 Llegat Josep Salceda Castells (2a part)

IE-2/2013

Josep Maria Montoya, reproducció de quaranta-una fotografies familiars i del Bar Maset

IE-1/2013

Joan Maria Massagué Pérez, reproducció de tres fotografies sobre la seva participació a la Festa dels Reis

IE-15/2012

Elisa Rovira Gavaldà, reproducció de sis fotografies que mostren diferents aspectes laborals del restaurant Rovira

IE-14/2012

Pere Martí Castells, reproducció d’una fotografia d’un grup d’alumnes de l’Escola dels Hermanos de la Salle en un partit de futbol al Camp d’Aviació de Reus (1951)

IE-13/2012

Joan Riambau Möller, reproducció de sis fotografies sobre la subhasta del peix a Cambrils (1967), realitzades per Esteve Riambau Saurí

IE-12/2012

Antoni Guri Sirisi, cessió de dos lligalls (documentació militar i diploma com a membre de la lleva del biberó)

IE-11/2012

Francisca Ill i Amadeu Mas, reproducció de set fotografies de diverses celebracions a Cambrils, d’un programa de la festa de la Mare de Déu del Camí (1948) i de la llibreta d’activitats d’educació física de Francisca Ill Ortoneda

IE-10/2012

Rumbo Sur Produccions, cessió d’un DVD amb els reportatges de Thalassa La força del llevant i La porta del Gran Nord (2012)

IE-9/2012

Jordi Sánchez Pujals, reproducció del treball de recerca de Batxillerat El batec recreatiu al Cambrils d’inicis del segle XX

IE-8/2012

Maria Pentinat, Raúl Pavón i Óscar Lorite, reproducció del treball de recerca de 4t d’ESO Cambrils, una ciutat amb història

IE-7/2012

Centre d'Estudis Cambrilencs, reproducció d’un programa de la Fira (1970)

IE-5/2012

Esperança Casas Rom cessió d’un programa de les Festes de Sant Pere (1959) i reproducció de quatre fotografies familiars

IE-4/2012

Jaume Mercè Calabuig, reproducció de dos programes de festes: Congregació Mariana per la Festa de la Immaculada (1918) i Commemoració del Setge de Cambrils de 1640 i inauguració de la làpida commemorativa al portal del carrer Major (1931)

IE-3/2012

Emília Casanovas Úbeda, reproducció d’una fotografia de Vicenç Úbeda Gironès, mort a l’Hospital de Sang de Cambrils

IE-2/2012

Adelaida Moretó Bertran, cessió de set fotografies de la feina a la bòbila Balcells

IE-1/2012

Carles Massagué Riambau, cessió d’un lligall (Balance, cuenta de resultados y memoria de la Cooperativa Agrícola y Caja Agraria de Cambrils)

IE-33/2011

Marc Gibert Garriga, cessió de diversos lligalls (Cambrils Decideix)

IE-32/2011

Carme Fortuny, reproducció de 10  fotografies familiars, del Nucli Antic i de la Fira

IE-31/2011

Maria Cabré Ortoneda, reproducció de dues fotografies de la vida laboral familiar com a ferrers

IE-30/2011

Lucrècia Bofarull, reproducció de sis fotografies de celebracions familiars i del Nucli Antic

IE-29/2011

Carme Pascual, reproducció de vuit fotografies familiars i del Nucli Antic

IE-28/2011

Carme Fortuny, reproducció de quatre fotografies familiars i del Nucli Antic

IE-27/2011

Pepita Mercè Cros, reproducció de deu fotografies de processons i del Nucli Antic

IE-26/2011

Carles Massagué, reproducció de nou fotografies familiars i del Nucli Antic

IE-25/2011

Elisa Pallarès, reproducció de dotze fotografies familiars i del Nucli Antic

IE-24/2011

Pedro Moreno Carrasco, reproducció de tres fotografies familiars i del Nucli Antic

IE-23/2011

María López Cortés, reproducció de deu fotografies familiars i del Nucli Antic

IE-22/2011

Susana Gómez, reproducció de  vint-i-cinc fotografies familiars i del Nucli Antic

IE-21/2011

Josep Maria Vidiella, reproducció de set fotografies de Setmana Santa i del Nucli Antic

IE-20/2011

Maria Rosa Recasens, reproducció d’onze fotografies familiars i del Nucli Antic

IE-19/2011

Mari Paz Álvarez, reproducció de tres fotografies de festes, devocionals i del Nucli Antic

IE-18/2011

Ramon Ortiga, reproducció de vint fotografies d’actes devocionals i del Nucli Antic

IE-17/2011

Josep Maria Vidiella, reproducció de quaranta-cinc fotografies d’actes devocionals i del Nucli Antic

IE-16/2011

Joan Baptista Ferrando Massagué, reproducció de deu fotografies festes i del Nucli Antic

IE-15/2011

Francisco Rovira Cabré, reproducció de cent quaranta-una fotografies familiars i de set lligalls de documentació familiar

IE-14/2011

Carles Clanxet, reproducció de vint-i-tres documents familiars

IE-13/2011

Maria Dolors Francesch, cessió de divuit publicacions de caire devocional, de dues fotografies i de sis lligalls i reproducció d’un document, tot de documentació familiar

IE-12/2011

Teresa Nogués Veciana, reproducció de quinze fotografies familiars

IE-11/2011

Maria Salazar López, reproducció de set fotografies familiars

IE-10/2011

Jordi Llorens, reproducció de cinquanta-sis fotografies familiars i de celebracions festives al carrer

IE-9/2011

Joan Sardiña Alcoberro, reproducció de trenta-tres fotografies i dos lligalls de documentació familiar

IE-8/2011

Tomàs Pallarès, reproducció de dues fotografies

IE-7/2011

Núria Fortuny Vizcarro, reproducció de dues fotografies del seu avi Eleuterio Fortuny Font

IE-6/2011

Maria Fortuny Pijoan, reproducció d’una fotografia d’Anton Fortuny Salvadó i Anna Planell i d’una gravació audiovisual (Balón de playa)

IE-5/2011

Maria Josep Font Pijoan, reproducció de cent cinc fotografies familiars i de viatges

IE-4/2011

Josep Maria Vallès, cessió d’un lligall (Centro de Iniciativas y Turismo)

IE-3/2011

Ramon Ortiga Vidal, reproducció de vint-i-cinc fotografies relacionades amb el barri de la Platja de Cambrils

IE-2/2011

Jaume Gil Llaveria, reproducció d’una fotografia de Esteve Rom Piqué, víctima del temporal de 1911 i d’un lligall amb expedient de construcció de la Maquinilla (1905)

IE-1/2011

Carles Massagué Riambau, reproducció de quinze fotografies que recullen la seva feina a les drassanes Vizcarro

IE-28/2010

Salvador Palomar Abadia, cessió d’un lligall (Trobada del Congrés de Cultura Catalana del Baix Camp: recull d'aportacions dels pobles)

IE-27/2010

Adelaida Moretó Bertran, cessió de dues fotografies, de dos lligalls familiars, del recull de premsa Diàleg (1965) i de la publicació La Revolución y sus cómplices (1936)

IE-26/2010

Jordi Llorens Poblet, reproducció de seixanta-tres fotografies sobre celebracions festives al carrer i dos lligalls

IE-24/2010

Elisa Massagué Gavaldà, reproducció de tres fotografies que recullen la seva vida laboral com a peixatera

IE-23/2010

Maria Teresa Rillo Montserrat, reproducció d’onze fotografies familiars, d’un manuscrit de Ramon Montserrat Ferrando amb els seus records de la batalla de l’Ebre (sd) i d’una carta de Pietat Fabós explicant la seva experiència com a mestra a Cambrils (2011)

IE-22/2010

Àngela Mellau Gavaldà, reproducció de vuit fotografies que recullen aspectes de la seva vida laboral com a cambrera al Restaurant Gatell

IE-21/2010

Lluïsa Fortuny Labrús, reproducció d’una fotografia d’unes barques al Sorral

IE-20/2010

Esteve Rom Aguiló, reproducció de vint fotografies familiars i de la seva feina com a pescador

IE-19/2010

Núria Profitós Pelejà, reproducció del treball de recerca de Batxillerat: L’ecosistema marí cambrilenc

IE-18/2010

Pepita Borràs Bru, reproducció de quinze fotografies que recullen la seva vida laboral en l’àmbit del comerç en una merceria

IE-17/2010

Consuelo Domènech Príncep, reproducció d’una fotografia de Joan Príncep Serra

IE-16/2010

Susana Moreno, reproducció de set fotografies de treballadors de l’Ajuntament de Cambrils

IE-15/2010

Gerard Salvadó Mendoza, cessió d’un lligall amb documentació escolar, àlbums de cromos i documentació personal i divuit llibres escolars

IE-14/2010

Irene Colom Gené, reproducció de setanta-nou fotografies, que recullen la seva feina al restaurant Miramar

IE-13/2010

Quimeta Font Pijoan, reproducció de vint-i-cinc fotografies, que recullen la seva feina a l’àmbit marítim com a remendadora

IE-12/2010

Victòria Ortega Begines, reproducció de deu fotografies, que recullen la seva feina a l’àmbit l’associacionisme en l’Associació de Dones “Amunt”

IE-11/2010

Francisca Ill Ortoneda, reproducció de diverses fotografies, que recullen la seva feina com a pagesa

IE-10/2010

Mercè Sabaté Porqueres, reproducció de trenta-cinc fotografies, que recullen la seva feina com a llibretera

IE-9/2010

Maria Teresa Freixes Prat, reproducció de deu fotografies, que recullen la seva feina com a perruquera

IE-8/2010

Pilar Domènech Mora, reproducció de nou fotografies, que recullen la seva feina a l’àmbit del sector del comerç en una sabateria

IE-7/2010

Maria Fortuny Pijoan, reproducció de quatre fotografies, que recullen la seva feina a l’àmbit del sector del comerç en una perfumeria

IE-6/2010

Concepció Pallarès Montserrat, dipòsit en comodat de tres lligalls i de tres publicacions, tot relacionat amb la pràctica de la infermeria

IE-5/2010

Belén Martí Bertrand, reproducció de cent cinquanta-dues fotografies de dos àlbums familiars dels Dolsa

IE-4/2010

Miquel Julià Pijoan, un treball de recerca de Batxillerat: L’ahir i l’avui d’una parròquia

IE-3/2010

Lluís Font Fortuny, cessió del cartell d’un festival a La Cadira (1954)

IE-2/2010

Lleó Ferrando Llaveria, reproducció d’una fotografia que mostra l’escola de xiquetes del barri de la Platja (1927)

IE-1/2010

Compra de l’àlbum de la família Dolsa, un lligall

IE-22/2009

Joan Baptista Ferrando Massagué, cessió de documents fílmics

IE-20/2009

Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona, reproducció de la digitalització dels fons parroquials de Cambrils

IE-19/2009

Joan Domingo Pijuan Folch i Juanita Ferrando Pedrell, reproducció de vint-i-tres fotografies familiars i d’altres que recullen la seva feina com a pescadors.

IE-18/2009

Josep Salceda Castells, cessió de dues centes quaranta-set fotografies que mostren diversos actes duts a terme, patrimoni, visites il·lustres i actes i llocs vinculats al Cardenal Vidal i Barraquer i al retorn de les seves despulles

IE-17/2009

Misericòrdia Auqué Palau, reproducció de fotografies de les seves tietes,  infermeres de l’Hospital de Sang de Cambrils

IE-16/2009

Lluís Font Fortuny, reproducció de dues fotografies familiars

IE-15/2009

Esperança Bru Ferré, reproducció de dues fotografies de Joan Ferré Matas fent el soldat i de tres documents personal del mateix

IE-14/2009

Lluís Font Fortuny, reproducció de Plano del puerto de Cambrils (1892)

IE-13/2009

Maria Assumpta Cot Gualba, reproducció de cent dues fotografies i d’un enregistrament, tot relacionat amb el retorn de les despulles del Cardenal Vidal i Barraquer

IE-12/2009

Carlos Moreno Martínez i Marta Moreno Casas, reproducció de deu fotografies personals i familiars i de tres lligalls amb documentació personal, tots relacionats amb Jesús Moreno

IE-11/2009

Josep Maria Montoya Fàbregas, reproducció de tres fotografies de l’interior de Bar Maset

IE-10/2009

Montserrat Ortoneda Vernet, cessió del fons Ortoneda Vernet

IE-9/2009

Adelaida Moretó Bertran, cessió del manuscrit Roques i maleses soles (1929)

IE-8/2009

Maria de la Paz Gavaldà, cessió de nou fotografies familiars i de cinc lligalls amb documentació també familiar

IE-7/2009

Francesc Amela, cessió de dos CD i de dos cents vint-i-set expedients de la seva tasca com a Defensor del Ciutadà

IE-6/2009

Montserrat Rebull Huguet, reproducció de vuit fotografies personals com a pubilla (1972)

IE-1/2009

Maria del Mar Valls Fusté, reproducció de vuit lligalls i de sis enregistraments fruit de la recerca realitzada pel treball de recerca de Batxillerat La dona cambrilenca a la guerra civil

IE-7/2008

Rosa Monné Vidal, reproducció de nou fotografies i de tres lligalls sobre la seva feina com a infermera a l’Hospital de Sang de Cambrils

IE-6/2008

Anton Pujol Bertran, reproducció de deu fotografies familiars i sis lligalls de documentació del seu oncle, Bonaventura Pujol Font, en relació amb l’Hospital de Sang de Cambrils

IE-5/2008

Josep Darder Seguí, reproducció d’un mapa de talassònims i d’un document que el complementa

IE-4/2008

Julio Lima Galán, reproducció de cinc fotografies familiars

IE-3/2008

Francesc Xavier Torrella Solé, cessió de tres postals

IE-2/2008

Adelaida Moretó Bertran, cessió d’un document relacionat amb la desapareguda discoteca Hot Harlem

IE-1/2008

Maria Victòria Magrané Esteban, reproducció  de vint-i-quatre fotografies i de dos lligalls sobre la feina de Júlia Esteban com a infermera a l’Hospital de Sang de Cambrils

IE-18/2007

Àngel Vallverdú, cessió d’una fotografia dels gegants de Cambrils

IE-17/2007

Pere Cassadó Coll, reproducció  d’una fotografia de l’Homenatge a la Vellesa

IE-16/2007

Josep Maria Montoya, reproducció de quaranta-sis fotografies familiars

IE-15/2007

Joan Baptista Ferrando Massagué, reproducció de quatre fotografies familiars

IE-14/2007

Josep Salceda Castells, cessió de dues fotografies de l’accident ferroviari de la riera de Riudecanyes (1907), d’un volum del semanari Nuevo Mundo (1907) i de la partida de defunció de María Josefa Samá Sarriera (1907)

IE-13/2007

Cèlia Massagué Riambau, reproducció de quatre fotografies de l’Homenatge a la Vellesa

IE-12/2007

Família Estrada Cabré, reproducció d’una fotografia de la Fira

IE-11/2007

María del Rosario Blázquez Mateos, reproducció d’una fotografia de la Fira

IE-10/2007

Ramon Ortiga, reproducció d’una cinquantena de fotografies de la Fira

IE-9/2007

Carme Pascual Viñas, reproducció de tres fotografies de la Fira

IE-8/2007

Montserrat Pascual Viñas, reproducció de vint-i nou fotografies de la Fira

IE-7/2007

José Jiménez Vicente, reproducció d’una fotografia de la Fira

IE-6/2007

Montserrat Garriga Barenys, reproducció de vint-i nou fotografies sobre la Fira i set lligalls amb programes de festes i recull de premsa

IE-5/2007

Tomàs Pallarès Borràs, reproducció de dotze  fotografies de diversos actes realitzats a Cambrils

IE-4/2007

Carles Massagué Riambau, reproducció de sis fotografies de la Fira

IE-4/2007

Mari Paz Álvarez Hernández, reproducció de dues fotografies, que recullen la feina familiar en l’àmbit del comerç (ferreteria)

IE-2/2007

Manel Tarés Lagunas, reproducció d’una llibreta de costura elaborada per Francesca Xanxo Mallafré (Ca. 1900)

IE-3/2006

Maria Dolors Francesch, cessió de tres fotografies familiars i sis lligalls amb documentació familiar i de divuit publicacions escolars i devocionals

IE-2/2006

Josep Maria Vidiella Álvarez, cessió d’un cartell de la societat Palestra (1931)

IE-1/2006

Josep Maria Guinovart Grau, cessió d’un pergamí (1613)

IE-3/2005

Filmacions del Festival Europeu de Curtmetratges

IE-2/2005

Ràdio Occitania, cessió d’una cinta de gravació del programa Terres

IE-1/2005

Hora 3, ingrés del fons de l’entitat dissolta, diversos lligalls amb la documentació fruit de la seva activitat

IE-4/2003

Forn de Cal Tallero, cessió de dues fotografies familiars i sis lligalls, referents a la comptabilitat del forn, un calendari i una col·lecció de cromos (1891/1970)

IE-3/2003

Archivio Comunale di Imola,  reproducció de la llibreta: Quadern d'històries clíniques de l'Hospital de Sang de Cambrils (1936-1939)

IE-2/2003

Germanes Bertran, cessió de documentació familiar de la família Guasch (segle XVIII-XIX) i d’un llibre de censals de la Comunitat de Preveres (1793)

IE-1/1997

Josep Salceda Castells, cessió de part del seu fons personal

1984

Marc Segrera Ribas, cessió de nou documents referents a Cambrils i de dos volums: “Llibre de deliberacions que comença lo añ 1750” i “La Concordia de les Viles de Cambrils i Montbrió, de 1622”