Quins fons documentals custodia l'Arxiu Municipal de Cambrils?

 

Actualment, l'Arxiu Municipal de Cambrils custodia vint fons documentals, constituïts per documents de diversos formats -manuscrits, mecanoscrits, impresos, fotografies en positiu i en negatiu, plànols...- i en diversos suports: paper, pergamí, plàstic, cintes magnetofòniques, CD... En total, ocupen més de 2.300 metres.

 

Fons de l’administració local

 

Fons senyorials

 

Fons personals i familiars

 

Fons comercials i d'empreses

    

   Fons d’associacions

       

      Fons d'institucions

      • Organisme Autònom Museu d'Història de Cambrils
      • Defensor de la ciutadania