Quins fons documentals custodia l'Arxiu Municipal de Cambrils?

 

Actualment, l'Arxiu Municipal de Cambrils custodia vint fons documentals, constituïts per documents de diversos formats -manuscrits, mecanoscrits, impresos, fotografies en positiu i en negatiu, plànols...- i en diversos suports: paper, pergamí, plàstic, cintes magnetofòniques, CD... En total, ocupen més de 2.300 metres.

 

Fons de l’administració local

 

Fons senyorials

 

Fons personals i familiars

 • Fons de Josep Salceda Castells (1953/1997). 1,80 ml aproximadament.
 • Fons Ortoneda Vernet. Aproximadament 10.000 negatius.
 • Fons Parreu.
 • Fons Arxiu Família Vidal-Barraquer (en procés d'identificació i descripció).
 • Fons de Ramon Ortiga Vidal (en procés d'identificació i descripció).
 • Fons Anguera.

 

Fons comercials i d'empreses

 • Ràdio - TV Cambrils
 • Confraria de pescadors de Cambrils
 • Foto Oleastrum

 

Fons d’associacions

 

Fons d'institucions

 • Organisme Autònom Museu d'Història de Cambrils
 • Defensor de la ciutadania