APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL PER LA DIVISIÓ DEL PLA PARCIAL Sector 12 “Camí del Corralet Sud” EN EL Sector 12A “Camí del Corralet Sud. Hoteler” I EN EL Sector 12B “Camí del Corralet Sud” I CREACIÓ DE LA SUBCLAU 7a1

Edicte Ajuntament de Cambrils aprovació inicial

MODIFICACIÓ PUNTUAL PER LA DIVISIÓ DEL PLA PARCIAL Sector 12 “Camí del Corralet Sud” EN EL Sector 12A “Camí del Corralet Sud. Hoteler” I EN EL Sector 12B “Camí del Corralet Sud” I CREACIÓ DE LA SUBCLAU 7a1

Modificació puntual - Documentació

MODIFICACIÓ PUNTUAL PER LA DIVISIÓ DEL PLA PARCIAL Sector 12 “Camí del Corralet Sud” EN EL Sector 12A “Camí del Corralet Sud. Hoteler” I EN EL Sector 12B “Camí del Corralet Sud” I CREACIÓ DE LA SUBCLAU 7a1

Edicte BOP-T núm. 159 de 16 d'agost de 2018

Edicte al Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona número 159 del dia 16 d'agost de 2018, de l'aprovació inicial de la Modificació Puntual del POUM consistent en la divisió del Sector-12 Camí del Corralet Sud en dos sectors : Sector 12A Camí del Corralet Sud-Hoteler i Sector 12B Camí del Corralet Sud i creació de la sub-clau 7a.1