Aprovació inicial del projecte d’Estatuts i Bases d’Actuació de la Junta de Compensació del Sector 4 - Els Antigons