PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE DESENVOLUPAMENT EN SNU-IA, (SÒL NO URBANITZABLE D’INTERÈS AGRÍCOLA), PER A ACTIVITAT INDUSTRIAL AL POLÍGON 9, PARCEL·LA 10 I PARCIAL DE LA 13

Memòria

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE DESENVOLUPAMENT EN SNU-IA, (SÒL NO URBANITZABLE D’INTERÈS AGRÍCOLA), PER A ACTIVITAT INDUSTRIAL AL POLÍGON 9, PARCEL·LA 10 I PARCIAL DE LA 13