Les nostres dependències es troben a la segona planta de l’edifici de l’ajuntament

Telèfon directe urbanisme: 977.79.45.67

- Email: urb@cambrils.cat

- Adreça ajuntament: Plaça de l'Ajuntament, 4 - 43850 CAMBRILS

Horari d'atenció al públic ( via telefònica) : de 9 a 14 hores (dilluns a divendres).

Presentació d'instàncies/documentació: presencialment a l'Oficina d'atenció ciutadana o per registre telemàtic.

Visites amb els tècnics del departament: si la consulta no es pot resoldre per correu electrònic, es farà vídeo trucada mitjançant Microsoft TEAMS, amb cita prèvia.

Als correus de consultes tècniques s’hauria de donar el màxims de detalls possibles (adreça, ref. cadastral, polígon, parcel·la,...) per poder ser més àgils en la resposta.

Consulta d’expedients: es farà per petició prèvia (instància per registre d’entrada) i posteriorment es contactarà per indicar dia i hora per la consulta.

(es farà a la planta 2 de l’edifici de l’ajuntament, en espai habilitat per aquest tràmit)