Projecte d’una planta de transvasament i triatge de residus de la construcció d’ús privat a l’explotació Dolores núm. 5567, situada al polígon 1 parcel·les 48 i 18, Lo Mas del Xixarra

Memòria

Projecte d’una planta de transvasament i triatge de residus de la construcció d’ús privat a l’explotació Dolores núm. 5567, situada al polígon 1 parcel·les 48 i 18, Lo Mas del Xixarra