Aprovació inicial del procediment d’ocupació directa dels terrenys corresponents al Sector 5 – Belianes Sud i al PA6 – El Pinaret del POUM de Cambrils que consten a l’annex i que són necessaris per a l’execució del projecte d’obres per a la construcció d’un pont a l’av. de l’Esport sobre el barranc de la Mare de Déu del Camí.

Edicte

Aprovació inicial del procediment d’ocupació directa dels terrenys corresponents al Sector 5 – Belianes Sud i al PA6 – El Pinaret del POUM de Cambrils que consten a l’annex i que són necessaris per a l’execució del projecte d’obres per a la construcció d’un pont a l’av. de l’Esport sobre el barranc de la Mare de Déu del Camí.