Aprovació inicial del Pla Parcial Urbanístic del Sector 5 Belianes Sud , Subsector 01 del POUM