Aprovació inicial del procediment d’ocupació directa dels terrenys corresponents al PA6-El Pinaret del POUM de Cambrils que consten a l’annex i que són necessaris per a l’execució del projecte d’obres de l’Av. de l’Esport.

Edicte

Aprovació inicial del procediment d’ocupació directa dels terrenys corresponents al PA6-El Pinaret del POUM de Cambrils que consten a l’annex i que són necessaris per a l’execució del projecte d’obres de l’Av. de l’Esport.