Al segle XIX, les muralles tenien una consideració funcional i no patrimonial. Quan es va acabar la Tercera Guerra Carlina, van enderrocar alguns dels elements de fortificació que s'havien habilitat els darrers anys.