En el passat, els municipis dedicaven molts esforços a mantenir la població en un estat de salut i salubritat acceptable

Epidèmies de grip a Cambrils (1918/1927)

Quines mesures preventives es van prendre a Cambrils abans de l'arribada de la gran epidèmia de grip de 1918? Com es controlava quants casos sorgien i quants malalts morien?

La Junta Local de Sanitat (segles XIX-XX)

Fa un segle, la Junta Local de Sanitat s'ocupava d'afers tan diversos i importants com publicar les normes per mantenir la salubritat als carrers (neteja, escombraries, animals...), combatre epidèmies (com la de verola de 1883) o impulsar la vacunació de la població

Soldats i verola (1913)

Per a les èpoques de les quals no conservem la correspondència municipal, el registre de sortida de documents de l'Ajuntament ens permet conèixer detalls de la vida quotidiana com els permisos de què gaudien els soldats cambrilencs o bé l'arribada d'una persona malalta de verola.