El mossèn Ramon Capdevila, de la parròquia de Santa Maria, escriu l'any 1830 el seu "curriculum vitae", on deixa entreveure els seus lligams amb el carlisme.