En el passat, els aspectes militars eren ben presents en la vida quotidiana de les persones. El fons de l'Arxiu Municipal de Cambrils conserva molts documents que parlen dels cambrilencs cridats a fer el servei militar, dels soldats que passaven pel municipi i s'hi allotjaven o de les guerres que han castigat el terme

El Parc Samà durant la Guerra Civil - I

Durant la primera part de la guerra civil de 1936-39, el Parc Samà va acollir diferents unitats militars, abans de convertir-se en Centre de Reclutament i Instrucció Militar.

Quintes - I

Durant més d'un segle, tots les nois d'Espanya havien de dedicar uns mesos de la seva vida a fer el servei militar obligatori. L'exèrcit encarregava als ajuntaments la feina de formar la quinta, és a dir, d'elaborar el llistat de tots els nois de 18 anys, esbrinar i documentar els qui tenien motius justificats per considerar-se exclosos, tramitar les revisions mèdiques, fer d'intermediari entre les diferents instàncies militars i les famílies... Tot plegat quedava documentat en uns gruixuts expedients de quinta (l'AMCAM els conserva tots des de 1845) que no únicament ens parlen de la vida militar: també de les circumstàncies personals i familiars dels nois, de la mortalitat infantil i juvenil, de les seves descripcions físiques...

Quintes - II

Durant més d'un segle, tots les nois d'Espanya havien de dedicar uns mesos de la seva vida a fer el servei militar obligatori. L'exèrcit encarregava als ajuntaments la feina de formar la quinta, és a dir, d'elaborar el llistat de tots els nois de 18 anys, esbrinar i documentar els qui tenien motius justificats per considerar-se exclosos, tramitar les revisions mèdiques, fer d'intermediari entre les diferents instàncies militars i les famílies... Tot plegat quedava documentat en uns gruixuts expedients de quinta (l'AMCAM els conserva tots des de 1845) que no únicament ens parlen de la vida militar: també de les circumstàncies personals i familiars dels nois, de la mortalitat infantil i juvenil, de les seves descripcions físiques...

Quintes - III

Durant més d'un segle, tots les nois d'Espanya havien de dedicar uns mesos de la seva vida a fer el servei militar obligatori. L'exèrcit encarregava als ajuntaments la feina de formar la quinta, és a dir, d'elaborar el llistat de tots els nois de 18 anys, esbrinar i documentar els qui tenien motius justificats per considerar-se exclosos, tramitar les revisions mèdiques, fer d'intermediari entre les diferents instàncies militars i les famílies... Tot plegat quedava documentat en uns gruixuts expedients de quinta (l'AMCAM els conserva tots des de 1845) que no únicament ens parlen de la vida militar: també de les circumstàncies personals i familiars dels nois, de la mortalitat infantil i juvenil, de les seves descripcions físiques...

Transport i bagatges: (s. XVIII- s. XIX)

Sabeu que a mitjan segle XIX Cambrils coordinava una vintena de pobles per mantenir un sistema de transport al servei de l'Estat? Sabeu com s'organitzava aquest transport i quins cambrilencs hi havien de contribuir amb el seu carro o el seu animal?

Fi de la Tercera Guerra Carlina (1874-1877)

Al segle XIX, les muralles tenien una consideració funcional i no patrimonial. Quan es va acabar la Tercera Guerra Carlina, van enderrocar alguns dels elements de fortificació que s'havien habilitat els darrers anys.

Refugiats a Cambrils durant la guerra civil (1936-1939)

Quants centenars de refugiats va acollir Cambrils durant la guerra civil de 1936-1939? De quins llocs venien aquestes persones? Quan van arribar? En quines condicions es trobaven? Què va fer Cambrils per donar-los assistència i allotjament?