En el passat, la ramaderia va tenir una gran importància dins de l'activitat econòmica de Cambrils. Quants bens hi havia a Cambrils el 1865? Heu vist mai un ramat pasturant al carrer Foix? En quines terres tenien permís per pasturar? Quins conflictes es generaven entre els ramaders i altres oficis? Com ho resolien les ordenances municipals?