Durant la primera meitat del segle XX, davant de la Torre del Port de Cambrils hi va estar instal·lada la màquina que permetia treure cada dia les barques a la sorra amb mitjans mecànics. Aquí podeu veure alguns documents sobre el moment de la seva construcció, el 1905.