Sabíeu que fins al segle XIX Cambrils tenia una botiga municipal de carnisseria? Sabeu on estava ubicada? En aquests documents podeu veure com va canviar el concepte de la seva explotació, a conseqüència de les reformes liberals que van transformar els municipis a mitjan segle XIX.