Us presentem una sèrie d'enganys i de fraus que hem pogut recopilar i que, en ocasions, han causat pèrdues importants de diner. Si bé alguns ja estan en desús, altres es segueixen utilitzant en les nostres ciutats i pobles.

Per telèfon

Consells policials : Fraus i estafes per via telefònica

Bancaris

Consells policials : Fraus i estafes bancaries