Fixa't en algunes de les solucions que et proposem per tal que no hagis d'emprenyar-te i estalviar-te una multa.

Estacionar en doble filera

 

Encara que penseu que és per un moment només. D'aquesta manera evitareu molèsties als cotxes aparcats correctament i contribuireu a la fluïdesa del trànsit.

 

 

Zones de Càrrega i descàrrega

 

Si teniu el vehicle estacionat en una d'aquestes zones dificulteu que es pugui fer la tasca corresponent en l'espai més adequat, és a dir, prop de la vorera, i obligueu al transportista a deixar el camió o la furgoneta a la calçada. Tot això obstaculitzant la fluïdesa de la circulació i representant un perill.

 

 

Llocs reservats a serveis d'urgència i seguretat

 

Quan es rep un avis d'emergència els vehicles han de marxar ràpidament perquè d'això en depèn l'efectivitat. I quan tornen han de trobar el lloc sense obstacles. De vegades, uns minuts poden ser decisius.

 

 

Vehicles abandonats indefinidament

 

Encara que el vehicle estigui estacionat correctament, si s'hi observa abandonament a causa del seu estat ruïnós, també es preceptiu que la grua se l'emporti. Un vehicle abandonat és una manca de respecte de cara al veïnat, i un greuge important en aquelles vies on falten llocs d'estacionament.

Llocs estrets o llocs per girar

 

A vegades penseu que els altres vehicles podran girar sense dificultat. Però no teniu en compte que hi han vehicles amb dimensions imprevisibles. Un autobús, furgó o camió de bombers posarà en dubte les vostres estimacions.

 


Segons el Reglament de la Circulació i l'Ordenança Municipal d'aturada, estacionament i retirada de vehicles de l'Ajuntament de Cambrils, la grua pot actuar quan un vehicle estigui estacionat de forma que impedeixi la circulació, ocupi l'espai destinat a altres usuaris, afecti un servei públic, representi un perill o obstaculitzi greument.

 

 

Llocs prohibits

 

No hi aparqueu. Encara que creieu que no representi un obstacle total, un perill o una pertorbació greu per a la circulació.

 

 

Zones per a vianants i voreres

 

Recordeu que tots caminem o passegem. En aquest cas la grua actuarà en funció de la importància que tingui, dins de la xarxa viària bàsica, el carrer on estigui estacionat el cotxe.

 

 

Llocs on impossibiliti la visibilitat de senyals

 

Quants accident hi han hagut per culpa d'un vehicle gros que tapava un senyal de Stop o de Cediu el pas?

 

 

Zona reservada al transport públic

 

Si els vehicles no poden efectuar les parades a les zones destinades a l'accés, els passatgers que hi pugin o en baixin poden tenir algun contratemps. En segons quines vies, els autobusos es veuran obligats a ocupar un carril de circulació i crearan aleshores problemes de circulació a la resta dels usuaris. Un autobús o un taxi estacionats de forma que ocupin totalment o parcialment un carril són un obstacle per als altres vehicles que circulen darrera.

 

 

Guals

 

No aparqueu davant els guals. Recordeu que estacionant davant dels guals, podeu crear indirectament un problema greu pels seus usuaris (arribar tard al lloc de treball, a una visita mèdica, etc.)