Qualitat de servei de la Policia local de Cambrils. Carta de serveis, memòries anuals, valors de la policia i enquestes de satisfacció

Carta de serveis de la Policia Local de Cambrils

application/pdf carta-serveis-policia-local-definitiu-2.pdf — 152.9 KB

 

-  La Prudència: el bon judici i el sentit comú.

- La Correcció: en tot moment i circumstància, tant amb el públic, com amb els superiors i companys.

- La Disciplina: l'observança de les lleis i ordenaments de la professió i del nostre institut armat policial.

- La Flexibilitat: l'adaptació a les circumstàncies per evitar un dany superior.

- El Companyerisme: mantenir les bones relacions i cultivar l'harmonia.

- La Decisió: capaçitat de la resolució.

- La Integritat: oposar-se sempre a la corrupció.

- La Col·laboració: amb els companys, subordinats, superiors, ciutadans i altres institucions.

- La Lleialtat: ser fidels amb si mateix i amb els altres.

- El Compromís: amb les tasques a exercir.

- La Neutralitat: ser imparcial en totes les manifestacions de la vida, i mai actuar per motius particulars.

092 TELÈFON D'EMERGÈNCIES

 

La Policia Local de Cambrils ha implantat el número d'emergències: el telèfon 092. La posada en marxa d'aquest servei telefònic és una nova aposta per a la modernització i compromís de millora en la qualitat de l'atenció que s'ofereix i integra la recepció de les emergències. Així qualsevol trucada d'urgència s'atendrà amb una nova centraleta. El 092 no reemplaça el número de telèfon habitual de la Policia Local, que és el 977794566.

 

Que és el 092

 

- Aquest telèfon centralitza totes les trucades d'urgència, proporciona un accés directe i facilita la comunicació amb la Policia Local, al que es pot trucar quan sorgeixi qualsevol emergència o quelcom necessiti ajuda, activant els recursos d'intervenció que siguin necessaris per resoldre cada incident.

- Està atès les 24 hores del dia tots els dies de l'any.

 

 

Tothom pot utilitzar el 092

- Els nens també poden utilitzar el 092 en cas d'emergència.

- No convé programar el 092 a la memòria del seu telèfon, l'ha de recordar.

- L'importància d'aquest  nou telèfon d'emergències radica en que es tracta d'un número curt i fàcil de recordar.

 

 

Que succeeix quan marca el 092

- Tindrà que contestar a les preguntes que li formuli el policia operador.

- Tingui calma i intenti contestar a totes les preguntes amb la major claredat possible.

- Faciliti les dades sobre l'emergència i expliqui clarament la situació.

- La informació facilitada és vital per saber donar el tipus de resposta.

- Segueixi les instruccions de l'operador.

- Mantinguis al telèfon i no pengi mentre l'operador no li digui el contrari.

- Per la seva seguretat, la trucada al 092 quedarà registrada.

- Si marca el 092 fora de la localitat de Cambrils, sortirà el telèfon d'emergències de la Policia Local del municipi on es truca o bé el 112.

 

Quan s'ha de trucar al 092?

- Marqui el 092 quan la vida o bens es trobin en perill immediat: accidents, incendis, necessitat d'assistència sanitària urgent, agressions, robatoris, catàstrofes...

- Si dubta de si algú ja ha trucat, truqui igualment.

 

Com trucar al 092

- Per trucar al 092 des d'un telèfon particular, públic o mòbil, marqui simplement aquestes tres xifres.

Recomanacions sobre el 092

- Ensenyi als nens i a les persones que els cuiden, com utilitzar apropiadament el 092. Adverteixi'ls que el seu ús, és exclusivament per a emergències.

- Les trucades indegudes al 092 poden posar en perill la vida dels qui realment ho necessiten i obstaculitzar la feina dels qui atenen les urgències reals.

- Col·loqui en un lloc visible del seu telèfon, el número d'emergència 092.

 

Quan no s'ha de trucar al 092?

- El 092 no és un joc, és un telèfon d'emergència.

- No truqui mai al 092 per sol·licitar informació que no sigui per una qüestió d'emergència .

- Per sol·licitar qualsevol informació o consulta, truqui al 010, telèfon gratuït de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Cambrils.

En aquesta secció intentem donar resposta a les preguntes més freqüents en relació als aspectes que es detallen. Trobarà informació referent als procediments i gestions a seguir en cada cas

Vull demanar una petició de.... Tall de circulació, reserva d'aparcament, senyalització viària

Si volem demanar una petició de Reserva d'estacionament, tall de carrer, o simplement senyalitzar un espai al carrer per obres o una mudança haurem d'apropar-nos a dependències policials i seguir els seguent protocol:

 

1. A la Comissaria haurem d'omplir un formulari de petició, el formulari T-19.

2. La sol·licitud s'haurà de fer amb un mínim de 72 hores d'antelació a la data de reserva.

3. L'horari per recollir les formularis és de 8:00 h. a 20:00 h. de dilluns a divendres.

4. Per raons d'operativitat del servei, el divendres no seran admeses peticions de senyalització viària més tard de les 10:00 h.

5. És important que la persona que demana la senyalització digui si s'encarregarà ella mateixa de fer la senyalització o tall, degut a que si no ho fa, haurà de pagar la corresponent taxa.

6. La taxa corresponent de pagament per la petició

1 - La meva parella em pot denunciar per ABANDONAMENT DE LLAR si marxo de casa?

El delicte d'ABANDONAMENT DE LA LLAR no existeix. Només existeix el delicte d'abandonament de família. Això vol dir que la víctima pot marxar del domicili sempre i quan no deixi desprotegits als fills o familiars al seu càrrec.

 

2 - Em correspon advocat d'ofici si el meu marit guanya molts diners? Com puc aconseguir un ADVOCAT D'OFICI?

Només es tenen en compte els ingressos propis per a establir el dret o no a Justícia Gratuïta.
Per a demanar l'assignació de lletrat d'ofici cal que ho sol·liciti a les oficines d'Assistència Jurídica del Jutjat de Reus a l'Avda. Marià Fortuny núm. 73 o al col·legi d'Advocats de l'Avda. Marià Fortuny 83 1r pis, telef. 977-34-07-61 (Al costat del carrefour).
Si ha decidit realitzar denúncia per violència de gènere, se li facilitarà un lletrat d'ofici que farà la primera assistència de forma gratuïta i l'assessorarà legalment.3 - He sofert una agressió però no tinc lesions visibles. Cal que vagi a un centre mèdic?

Sí, qualsevol agressió física és considerada com violència. Cal que la víctima es traslladi a un centre mèdic per tal de què li siguin valorades les lesions i quedi constància de les mateixes.


4 - La meva parella em diu que si em separo NO em deixarà veure els meus fills. És veritat?

Aquesta frase és molt freqüent en una parella amb problemàtica de violència de gènere
Tant la tutela, com el règim de visites, ús de l'habitatge familiar, pensió d'aliments als fills i pensió compensatòria al cònjuge més desprotegit, repartiments dels bens en comú... els determina el jutge.

És molt probable que quan em separi ell em faci la vida impossible
Cal que a la denúncia per violència de gènere demani l'Ordre de Protecció i expliqui els motius de forma entenedora. Si se li concedeix, el jutge especificarà a quants metres té prohibit acostar-se l'agressor i si hi ha prohibició de comunicacions per qualsevol mitjà.
En cas que l'agressor se li acosti de manera intencionada, o es posi en contacte amb vostè, tenint concedida d'Ordre de Protecció, pot avisar a qualsevol servei de Policia que procedirà a la detenció de l'agressor, per incompliment de la resolució judicial de prohibició d'apropament o a la formulació de la corresponent denúncia.5 - Puc canviar el pany de la porta per evitar que l'agressor/a pugui accedir a la llar?

Legalment no està permès el canvi del pany de la porta sense que el Jutge atribueixi l'ús del domicili familiar a la víctima. Si corre perill, demani una Ordre de protecció el més aviat possible.


6 - Què puc fer si ell/a no em passa la pensió?

Pot denunciar al pare i la mare dels teus fills si l'impagament es produeix dos mesos consecutius o quatre alterns, ja que està considerat com a delicte en el Codi Penal.
En aquest cas has de plantejar l'execució de la sentència de separació i mesures establertes. El Jutjat estarà obligat a informar al progenitor dels menors del pagament de l'import establert. El Jutge pot aprovar mesures d'embargament de nòmina o altres béns.7 - Si el pare/mare dels meus fills no paga la pensió d'aliments, pot visitar o emportar-se els nens?

Si el pare o mare NO fa efectiu la pensió d'aliments SÍ que té dret per veure els seus fills. Són drets i obligacions de diferent compliment.8 - Sóc immigrant. Tinc els mateixos drets?

Sí, els mateixos drets i obligacions. Tota persona que visqui a l'Estat espanyol pot formular denúncia per violència de gènere amb les mateixes garanties processals que un ciutadà/na espanyol/a.

 

TELEFON 016 DE VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA.  INFORMACIÓ EN CATALÀ I CASTELLÀ.  ACCÈS A INFORMACIÓ A ALTRES IDIOMES.

Si vostè té problemes relacionats amb sorolls provinents de la via pública o d'un domicili o establiment, i considera que no s'ajusten als preceptes de l'Ordenança Municipal de Convivència i seguretat ciutadana, realitzi els següent procediment:

 

 

1. Intenti localitzar el focus del soroll i, en primer terme, dialogui amb la persona responsable del mateix.

 

2. En cas que no aconsegueixi que el soroll desaparegui, truqui al telèfon 092 i sol·liciti una dotació de la Policia Local de Cambrils per tal de solucionar el problema al moment

 

3. Si tot i l'actuació policial al moment, es perllonguen les molèsties que pateix, presenti una denúncia davant la OAC, reflectint que s'ha produït intervenció policial al respecte, i aportant tot el tipus de prova que pugui adjuntar per demostrar els fets ocorreguts. Pot utilitzar un formulari que li lliuraran a l'Oficina d'Informació de l'Ajuntament o a partir d'un escrit lliure en el que posi : adreçat a l'Ajuntament de Cambrils - Regidoria de Medi Ambient, identificació del denunciant, identificació del denunciat o origen del soroll, explicació dels fets, i adjuntant les proves i/o altres documents que consideri d'interès.

Taxes d’alcohol a la sang i en l’aire expirat

Els conductors de vehicles en general, ciclistes inclosos, no poden circular amb una taxa d'alcohol superior a 0,5 grams per litre a la sang (0,25 mil·ligrams per litre d'aire expirat).

 

No poden circular amb una taxa d'alcohol superior a 0,3 grams per litre a la sang (0,15 mil·ligrams per litre d'aire expirat) els conductors dels vehicles següents:

  • - destinats al transport de mercaderies amb massa màxima autoritzada superior a 3.500 kg
  • - destinats al transport de viatgers de més de 9 places
  • - destinats al transport escolar o de menors
  • - de servei d'urgència
  • - de transport especial
  • - amb permís o llicència de conducció de menys de 2 anys d'antiguitat

 

IMPORTANT: És un delicte contra la seguretat viària conduir sota l'efecte de l'alcohol, i en tot cas, quan se superi la taxa d'1,2 grams per litre a la sang (0,60 mil·ligrams per litre d'aire expirat).

Qui té l'obligació de notificar el canvi de titularitat d’un vehicle?

Qui? El titular d'un vehicle matriculat a Espanya que el transmeti a una altra persona.

On? A la Prefectura de Trànsit de la província on tingui el seu domicili legal o aquella on va ser matriculat el vehicle. A Tarragona, a la Pl. Imperial Tarraco nº 4.

Quan? En el termini de 10 dies des de la transmissió.

Com? Amb una declaració que contingui:

  • - identificació de qui transmet i de l'adquirent
  • - data i títol de la transmissió

 

Cal adjuntar a aquesta declaració el permís o la llicència de circulació.

(Art. 31 del Reglament general de vehicles.)