- Comprovar l'estat de l'embarcació, comunicacions, navegació i equips de seguretat.

- Informar-se de la previsió meteorològica.

- Realitzar un pla de navegació, informar al club nàutic de la sortida i evitar variar-lo.

- Tenir la documentació al dia.

- No embarcar mes tripulants dels permesos.

- Mantenir una vigilància constant i seguir les normes del reglament internacional per a prevenir els abordatges a la mar.

- Si estàs en perill, transmet la senyal de MAYDAY MAYDAY MAYDAY en VHF, canal 16 o en telefonia 2.128 Khz i activar la radiobalisa.

- Si utilitzes moto acústica utilitza vestit isotèrmic i armilla salvavides i no et separis mes de 1 milla de la costa.

- Utilitza la teva embarcació només de dia, evitant en qualsevol cas, utilitzar-la una hora abans del ocàs.

- Si tens problemes, procura no separar-te de l'embarcació, facilitarà la teva localització.

- No tractis de guanyar la costa nedant.

 

PROCEDIMENT:

1. Mayday...Mayday...Mayday...

2. Aquí l'embarcació...(nom)

3. Estic a la situació...(coordenades de seva situació)

o bé...em trobo a ... milles de ...(demora i distancia)

4. Necessito ajuda urgent a causa de ...

 

REPETEIX AQUEST MISSATGE FINS A OBTENIR CONTESTACIÓ !