Droga: substancia o preparat medicamentós d'efecte estimulant, depriment, narcòtic o al·lucinogen. Per droga podem entendre aquella substancia química natural o sintètica amb efectes sobre el sistema nerviós central, que es consuma per a obtenir una alteració de l'estat d'ànim que resulta placentari i que pot produir fenòmens de tolerància i adició. El número de substancies que s'engloben amb aquesta denominació és molt ampli i divers. Les drogues inclouen fàrmacs de prescripció legal, el ús indegut dels quals porta a problemes de drogodependència (barbitúrics); substancies que es compren i venen de forma il·legal (cocaïna, heroïna, Cànnabis, LSD, de disseny); i d'altres que es comercialitzen de forma legal (alcohol i tabac).

Tabac

 

Alcohol

 

Cannabis

 

La heroina

 

La cocaïna

 

LSD

 

Drogues de disseny

 

Fàrmcs

 

El dòping