A la nostra Comunitat Escolar potenciem l’autonomia i iniciativa personal, intentant gestionar les emocions i els comportaments en diferents situacions.

Aprenem a aprendre, on es valora dia a dia l’esforç i la satisfacció personal.

Treballem per afavorir la competència social i ciutadana, per tal que puguem arribar a assolir la capacitat de relacionar-nos, on es participi de manera activa, constructiva, solidària i  compromesa en els projectes comuns. Tot això per aconseguir ser una escola inclusiva, on tots hi tenim un lloc.

C/ Joan Bardina, 1
43850 Cambrils
Tèlf. 977 368 348
Mail: e3008547@xtec.cat

https://agora.xtec.cat/escolacambrils/

Instagram: @escolacambrils

X (Twitter): @EscolaCambrils

Ensenyaments que s’imparteixen

 • Educació Infantil (I3, I4 i I5)
 • Educació Primària (de 1r a 6è)

Línies i nombre d’alumnes

 • Una escola de dues línies
 • 450 places

Horaris

Educació Primària:
Matí de 9:00 a 12:30 h i tarda: de 15:00 a 16:30 h


Educació Infantil:
Matí de 9:00 a 12:30 h i tarda de 15:00 a 16:30 h


Servei d’acollida matinal gratuït pels alumnes d’Educació Infantil amb germans a Educació Primària.

Serveis i equipaments del centre

 • Auxiliar d'Educació Especial
 • Tècnic/a d'Educació Infantil
 • Dues aules d'atenció a la diversitat
 • Aula de psicomotricitat
 • Gimnàs cobert
 • Aula d'idiomes
 • Aula de música
 • Aula d’informàtica
 • Biblioteca
 • Menjador amb cuina pròpia i servei de monitoratge
 • Acollida matinal i activitats extraescolars gestionades per l'AMPA
 • Psicopedagogo/a de l'EAP
 • Treballador/a social de l'EAP
 • Servei de logopèdia per part del CREDA